Header Ads

Chuyên mục Nguyên lý máy tính


Máy tính là một thiết bị điện tử nâng cao nhận dữ liệu thô từ người dùng làm đầu vào và xử lý nó dưới sự điều khiển của tập hợp các câu lệnh (được gọi là chương trình), đưa ra kết quả (đầu ra) và lưu trữ nó để sử dụng về sau.


Chuyên mục Nguyên lý máy tính này bao gồm những bài viết, những hiểu biết nền tảng về phần cứng máy tính, phần mềm, hệ điều hành, thiết bị ngoại vi, ... Đồng thời làm sao để sử dụng hiệu quả từ công nghệ máy tính.

ĐỐI TƯỢNG HƯỚNG ĐẾN

Chuyên mục này được chuẩn bị cho những người mới bắt đầu và những người học chuyên sâu muốn tìm hiểu về máy tính. Chuyên mục này cũng có ích cho những sinh viên chưa tốt nghiệp thuộc các ngành Khoa học máy tính, Kỹ thuật, ... 

YÊU CẦU

Chuyên mục này không có yêu cầu tiên quyết về kiến thức máy tính. Khi thiết kế chuyên mục này, chúng ta giả định rằng bạn không có kiến thức về máy tính và lập trình máy tính.

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.