Header Ads

Cài đặt môi trường lập trình Pascal


Hiện nay có nhiều trình biên dịch và thông dịch cho Pascal. Trong số đó là:
  • Turbo Pascal: Cung cấp môi trường phát triển tích hợp (IDE) và trình biên dịch để chạy chương trình Pascal trên CP/M, CP/M-86, DOS, Windows và Macintosh.
  • Delphi: Cung cấp trình biên dịch để chạy đối tượng Pascal và sinh ra mã gốc cho Hệ điều hành Windows 32 và 64 bit, cũng như MacOS X 32 bit và iOS. Embarcadero là một gói để xây dựng hỗ trợ Linux và Hệ điều hành Android.
  • Free Pascal: là trình biên dịch mã nguồn Pascal miễn phí và mạnh mẽ.
  • Turbo 51: là một trình biên dịch Pascal miễn phí cho vi xử lý họ 8051 với cú pháp Turbo Pascal 7.
  • Oxygen: là một trình biên dịch đối tượng Pascal cho .Net và tền tảng Mono.
  • GNU Pascal (GPU): là một trình biên dịch Pascal.

Chúng ta sẽ dùng Free Pascal trong suốt chuyên mục này.

Cài đặt Free Pascal trên Windows

Đối với Windows, bạn tải về trình cài đặt Free Pascal cho Windows. Đây là việc cài đặt thông thường không có gì phức tạp, bạn cần làm theo những cài đặt sau:
  • Lựa chọn nơi chứa chương trình.
  • Lựa chọn những phần mềm/gói mà bạn muốn cài đặt.
  • Tùy chọn liên kết phần mở rộng .pp hoặc .pas với Free Pascal IDE.
Chi tiết vui lòng xem tại: Hướng dẫn cài đặt Free Pascal.

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.