Header Ads

Chuyên mục Microsoft Azure


Windows Azure, sau này được đổi tên là Microsoft Azure vào năm 2014, là một nền tảng điện toán đám mây, thiết kế bởi Microsoft, xây dựng thành công, triển khai, quản lý ứng dụng và dịch vụ thông qua mạng lưới toàn cầu của các trung tâm dữ liệu.


Chuyên mục này sẽ giới thiệu những tính năng khác nhau của nền tảng linh hoạt này và mô tả từng bước một cách sử dụng chúng như thế nào.

Đối tượng hướng đến

Chuyên mục này được thiết kế cho các nhà phát triển phần mềm sử dụng mã nguồn mở và nền tảng nâng cao này của Windows Azure. Chuyên mục cũng là nguồn tham khảo cho sinh viên muốn nghiên cứu và tìm hiểu về Điện toán đám mây.

Yêu cầu

Để tìm hiểu Windows Azure, bạn cần quen với môi trường Windows và có những kiến thức cơ bản về Điện toán đám mây.

Bạn đã sẵn sàng tìm hiểu Windows Azure cùng Tin Học Sóc Trăng chưa?

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.