Header Ads

Thuật ngữ trong Excel VBA


Trong bài viết này, chúng ta cùng hiểu qua những thuật ngữ thông dụng trong Excel VBA.


Mô-đun

Mô-đun (module) được hiểu là một vùng để viết các mã lệnh. Vì chúng ta đang làm trên Workbook mới nên chưa có mô-đun nào ở đây.


Để chèn một mô-đun mới, bạn điều hướng đến Insert » Module. Khi một mô-đun được tạo ra đầu tiên sẽ có tên "Module1". Bên trong một mô-đun, chúng ta có thể viết mã lệnh VBA và các lệnh được viết trong thủ tục.Chương trình con

Chương trình con là một nhóm các câu lệnh cần được thực thi, hướng dẫn Excel thực hiện một công việc xác định. Công việc cần thực hiện có thể rất đơn giản hoặc rất phức tạp và việc chia nhỏ công việc ra với chương trình con sẽ làm giảm đi sự phức tạp của công việc và dễ dàng hơn.

Có hai loại chương trình con là Hàm và Thủ tục.


Hàm

Hàm là một nhóm các câu lệnh cần thực hiện, sau khi thực hiện xong nhiệm vụ xác định sẽ trả lại kết quả. Các câu lệnh trong hàm có thể được sử dụng lại và hàm có thể được gọi ở bất cứ đâu trong chương trình. 

Hàm giúp giảm thiểu những câu lệnh tương tự nhau, thay vì bạn phải viết lại nhiều lần thì chỉ cần gọi hàm và điều chỉnh tham số cho hàm thực hiện. Cho phép lập trình viên chia chương trình lớn thành những hàm nhỏ dễ quản lý hơn.

Ngoài những hàm có sẵn, VBA còn cho phép người dùng tự định nghĩa hàm. Những câu lệnh trong hàm được viết giữa cặp từ khóa FunctionEnd Function.

Thủ tục

Thủ tục hoạt động tương tự như hàm nhưng sẽ không trả về kết quả. trong khi hàm có thể trả kết quả hoặc không. Thủ tục có thể được gọi mà không cần từ khóa hay tham số. Thủ tục luôn được đặt trong SubEnd Sub.

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.