Header Ads

Chuyên mục Hệ điều hành


Hệ điều hành là tập hợp những phần mềm quản lý tài nguyên phần cứng máy tính và cung cấp những dịch vụ phổ dụng cho các chương trình máy tính. Hệ điều hành là một thành phần cần thiết và rất quan trọng của phần mềm hệ thống trong hệ thống máy tính.
Chuyên mục này sẽ giúp bạn từng bước một tìm hiểu về Hệ điều hành.

Yêu cầu

Trước khi bạn tiếp cận chuyên mục này thì tôi mặc định rằng bạn đã biết qua cơ bản về máy tính như thiết bị nhập xuất, bộ nhớ chính, bộ nhớ phụ, CPU, ... Nếu bạn chưa nắm được, có thể xem qua chuyên mục "Nguyên lý máy tính" của Tin Học Sóc Trăng.

Bạn đã sẵn sàng chưa?

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.