Header Ads

Sử dụng CHTML trong i-Mode


Trong điều kiện các băng thông giới hạn của mạng di động, i-Mode đã phát triển C-HTML (Compact HTML hay HTML nhỏ gọn). Một phiên bản đơn giản của HTML tương tự như WML (Wireless Markup Language - Ngôn ngữ đánh dấu không dây) dùng trong mạng WAP.

Những trang web tương thích với i-Mode dễ dàng điều hướng khi tất cả các hoạt động cơ bản có thể được thực hiện bằng cách sử dụng kết hợp 4 nút, con trỏ lùi trước, lùi sau, chọn và quay lại (trở lại trang trước đó).

Những chức năng yêu cầu điều hướng hai chiều như bản đồ hình ảnh và những chức năng yêu cầu xử lý chuyên sâu hơn như khung và bảng đều không nằm trong thông số kỹ thuật của chuẩn i-Mode HTML.

HTML tương thích với i-Mode cung cấp các thẻ mở rộng đặc biệt để sử dụng trên điện thoại như thẻ "tel:", được dùng để liên kết một số điện thoại và cho phép người dùng bấm vào liên kết đó để thực hiện cuộc gọi.

Những tính năng sau không nằm trong HTML tương thích với i-Mode, tức là cHTML:

 • Màu và ảnh nền
 • Khung
 • Bản đồ hình ảnh
 • Ảnh JPEG
 • Đa phông chữ và định dạng ký tự
 • Style sheet
 • Bảng

CHTML tương thích với các phần cứng:

 • Bộ nhớ nhỏ: RAM 128 - 512 KB, ROM 512 KB - 1 MB.
 • Khả năng CPU thấp: Lớp CPU tính toán 1 - 10 triệu câu lệnh mỗi giây, dùng cho hệ thống nhúng.
 • Hiển thị nhỏ: 50 x 30, 100 x 72, 150 x 100 điểm.
 • Màu sắc hạn chế: Đơn màu (đen và trắng).
 • Hạn chế phông ký tự: Đơn phông
 • Hạn chế phương thức nhập vào: Một vài nút điều khiển  và các nút số (0-9).

i-Mode hỗ trợ tập tin GIF 265 màu. Cụ thể, chỉ hình ảnh định dạng GIF 87, 87a và 89a mới được sử dụng. Kích thước tối đa của hình ảnh GIF nên là 94 x 72 điểm.

Tổ chức World Wide Web (www.w3.org) chứa đầy đủ danh sách các thẻ CHTML phù hợp với các nhà phát triển. Có cả triệu tài nguyên nội dung dựa trên HTML, các công cụ phần mềm khác nhau, ... có thể được dùng để phát triển ứng dụng i-Mode.

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.