Header Ads

Những thành phần cơ bản trong i-Mode


Những điện thoại i-Mode có một nút nhấn đặc biệt để người dùng truy cập menu Start. Có rất nhiều trang web chính thức được liên kết đến trang cổng thông tin i-Mode và các dịch vụ thanh toán của Docomo.


Người dùng i-Mode phải thanh toán cho cả dữ liệu gửi đi và nhận về. Các nhà mạng thu phí khách hàng của họ với các khoản phí cộng thêm hằng tháng với các thuê bao dịch vụ cao cấp.

NTT Docomo quan tâm đến tất cả nội dung và hoạt động của các trang i-Mode chính thức, hầu hết trong số đó là thương mại. Những trang chính thức được truy cập thông qua menu của i-Mode, nhưng trong nhiều trường hợp, các trang này có thể được truy cập từ điện thoại di động bằng việc gõ đúng URL hoặc sử dụng QR Code (hoặc mã vạch).

Về cơ bản, có 4 thành phần chính là bắt buộc với dịch vụ i-Mode. Đó là:
  • Một điện thoại di động có khả năng giao tiếp bằng giọng nói, gói dữ liệu bằn một trình duyệt đã được cài đặt.
  • Một mạng gói
  • Một máy chủ i-Mode
  • Nhà cung cấp thông tin


Hình ảnh sau đây cho cái nhìn tổng quát về mô hình i-Mode 


Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.