Header Ads

Tổng quan về Excel 2010


Microsoft Excel là một ứng dụng bảng tính thương mại được phát triển và phân phối bởi Microsoft dành cho hệ điều hành Windows và Mac OS X. Excel nằm trong bộ Microsoft Office và đã nhiều phiên bản ở thời điểm hiện tại. Chuyên mục này sẽ giới thiệu về Excel 2010.

Excel là một công cụ bảng tính có khả năng thực hiện các tính toán, phân tích dữ liệu và tích hợp các thông tin từ những chương trình khác nhau. Theo mặc định, tài liệu trong Excel 2010 được lưu với phần mở rộng là *.XLSX, Excel 2003 trở về trước có phần mở rộng là *.XLS.

Để khởi động Excel 2010, có nhiều cách:

  • Cách 1: Nhấn vào biểu tượng Excel trên màn hình (nều có).


  • Cách 2: Vào thư mục theo đường dẫn: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft Office\

  • Cách 3: Mở Run ... lên (Phím Windows + R), gõ excel và nhấn ENTER.Giao diện của Excel 2010 có giao diện như sau:
Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.