Header Ads

Môi trường Batch Script


Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn viết và thực thi Batch Script như thế nào.

Thiết lập biến môi trường

Để thực thi tập tin Batch Script thì bạn chỉ cần vào thư mục chứa nó và nhấp đôi lên nó. Quá dễ dàng ! Nhưng bạn dùng cmd để thực thi thì bạn phải gõ đường dẫn đầy đủ cho nó, tốn công quá phải không nào? Giả  sử tập tin chuongtrinh.bat nằm ở D:\TinHocSocTrang\BatchScrip\, để thực thi nó, mỗi lần gõ lệnh bạn phải gõ "D:\TinHocSocTrang\BatchScrip\chuongtrinh.bat" quá rờm rà. Thay vào đó, nếu thiết lập biến môi trường thì chỉ cần gõ chuongtrinh thôi là cmd đã hiểu cần làm gì rồi :-)

Để thống nhất cho chuyên mục bài viết về Batch Script này thì những ví dụ, chương trình sẽ được lưu vào thư mục D:\TinHocSocTrang\BatchScript\, nên chúng ta bắt tay vào thiết lập đường dẫn này vào trong biến môi trường.

Để vào cài đặt biến môi trường, bạn vào Control Panel » System and Security » System »Advanced system settings sẽ hiện ra hộp thoại như sau:


Ở tab Advanced, bạn chọn Environment Variables...


Tại System variables, bạn chọn mục Path và nhấn Edit ... để chỉnh sửa lại đường dẫn.


Trong mục Variable value, bạn thêm vào cuối chuỗi như sau:

;D:\TinHocSocTrang\BatchScript\
Nhấn OK để hoàn tất.

Viết Batch Script

Thông thường, để viết mã Batch Script, người ta thường sử dụng notepad.exe là cách đơn giản nhất. Trong các ví dụ trong chuyên mục này, tôi sử dụng Notepad++ để soạn thảo. Thực ra cũng không có sự khác biệt nhiều.

Batch Script viết trên Notepad

Batch Script trên Notepad++

Viết xong thì bạn lưu dưới phần mở rộng là BAT hoặc CMD nhé.

Thực thi Batch Script

Để thực thi Batch Script thì có hai cách: Nhấp đúp chuột trực tiếp lê tập tin hoặc là sử dụng CMD.
Chuyên mục này, tôi sẽ sử dụng CMD để thực thi.

Để mở CMD có 3 cách như sau:
  • Cách 1: vào C:\Windows\System32\cmd.exe
  • Cách 2: Mở Run ... lên (Ctrl + R), sau đó gõ cmd và nhấn Enter.
  • Cách 3: Vào Start, tìm kiếm cmd.
Lần đầu mở cmd sẽ có dạng như sau:


Giả sử để thực thi tập tin chuongtrinh.bat, ta chỉ cần gõ chuongtrinh.

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.