Header Ads

Ali Aydar


Ali Aydar là nhà khoa học máy tính và là một nhà thầu Internet. Ông là Giám đốc điều hành tại Sporcle.
Ông được biết đến như là một nhân viên sớm nhất và là người đóng góp kỹ thuật chủ chốt tại Napster những ngày đầu. Aydar mua từ Fanning cuốn sách đầu tiên của mình về ngôn ngữ lập trình C++. Ông sử dụng hai năm sau đó để xây dựng phần mềm chia sẻ tập tin Napster.

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.