Header Ads

Công nghệ 5G


Nếu chúng ta nhìn lại, chúng ta sẽ thấy rằng mỗi thập kỷ tiếp theo, một thế hệ đang tiến triển trong lĩnh vực công nghệ di động.
Bắt đầu từ Thế hệ thứ nhất (1G) vào những năm 1980s, Thế hệ thứ hai (2G) trong những năm 1990, Thế hệ thứ ba (3G) vào những năm 2000, Thế hệ thứ tư (4G) trong những năm 2010, và bây giờ là Thế hệ thứ năm (5G). Công nghệ di động có bước tiến tinh vi và thông minh hơn.

Công nghệ 5G là gì?

Công nghệ 5G dự kiến sẽ cung cấp một băng tần mới (rộng hơn nhiều so với trước đó) cùng với băng thông quang phổ rộng hơn cho mỗi kênh tần số. Đến bây giờ, những thế hệ của công nghệ di động hiện tại đã chứng minh tăng đáng kể tốc độ truyền bit. Sau này thì sau? 5G khác gì so với những thế hệ trước (đặc biệt là 4G) ? 

Câu trả lời là nó không chỉ tăng về tốc độ truyền, 5G còn tiên tiến hơn về:
  • Khối lượng dữ liệu lớn hơn trên một đơn vị diện tích (nghĩa là hệ thống quang phổ cao và hiệu quả hơn).
  • Khả năng cao cho phép nhiều thiết bị kết nối đồng thời và ngay lập tức.
  • Tiêu thụ pin ít hơn.
  • Kết nối tốt hơn không phân biệt các khu vực địa lý, bất kể bạn đang trong khu vực nào.
  • Số thiết bị hỗ trợ lớn hơn.
  • Chi phí phát triển hạ tầng đỡ tốn kém hơn.
  • Giao tiếp có độ tin cậy cao.

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.