Header Ads

Tổng quan về Google Charts

Google Charts (Biểu đồ Google) là một Javascript dựa trên thư viện biểu đồ, nghĩa là tăng cường khả năng ứng dụng web bằng việc thêm vào khả năng tương tác biểu đồ.

Nó hỗ trợ phạm vi rộng các biểu đồ. Biểu đồ được vẽ, dùng SVG trong các trình duyệt chuẩn như Chrome, Firefox, Safari, Internet Explorer. 

Xin nói thêm về SVG, SVG viết tắt của Scalable Vector Graphics là một ngôn ngữ đánh dấu XML và dùng để miêu tả các hình ảnh đồ họa véc tơ hai chiều, tĩnh và hoạt hình, thường dành cho ứng dụng trên các trang mạng.  Trong IE 6, VML được dùng để vẽ các đồ họa.

Đặc điểm

Dưới đây là những đặc điểm của thư viện Google Charts:
 • Tính tương thích:  Hoạt động hầu như trên những trình duyệt và các nền tảng di động như Android, iOS.
 • Hỗ trợ đa chạm: Hỗ trợ đa chạm trên màn hình cảm ứng trên nền tảng iOS và Android. Cũng khá lý tưởng cho iPhone/iPad và những điện thiết bị di động nền tảng Android.
 • Miễn phí: Mã nguồn mở và được miễn phí khi sử dụng với mục đích phi thương mại.
 • Rất nhẹ: Loader.js là thư viện lõi, là một thư viện rất nhẹ.
 • Cấu hình đơn giản: Sử dụng JSON để xác định các cấu hình khác nhau của biểu đồ nên khá dễ dàng tìm hiểu và sử dụng.
 • Linh hoạt: Cho phép chỉnh sửa biểu đồ, ngay cả khi biểu đồ đã được tạo ra.
 • Đa trục: Không chỉ dừng lại ở trục x và y, nó còn hỗ trợ nhiều trục trên các biểu đồ.
 • Cấu hình tooltip: Ở đây, Tin Học Sóc Trăng giữ nguyên thuật ngữ "tooltip".  Tooltip là dòng chữ xuất hiện khi người dùng di chuyển chuột lên bất kỳ điểm nào của biểu đồ. Google Charts  cung cấp trình định dạng tooltip có sẵn hoặc các trình định dạng được gọi lại để điều khiển lập trình các tooltip.
 • Hỗ trợ thời gian: Xữ lý thời gian, ngày tháng đặc biệt, cung cấp nhiều điều khiển sẵn có thông qua phân loại ngày tháng một cách thông minh.
 • In: in biểu đồ sử dụng trên tảng web.
 • Dữ liệu mở rộng: Hỗ trợ nạp dữ liệu động từ máy chủ. Cung cấp kiểm soát dữ liệu sử dụng những hàm gọi lại.
 • Quay hướng văn bản: Hỗ trợ xoay hướng văn bản, nhãn theo bất kỳ hướng nào.

Những kiểu biểu đồ được hỗ trợ

 • Biểu đồ đường: Dùng để vẽ các biểu đồ đường, đường kẻ.
 • Biểu đồ cột: Vẽ các biểu đồ hình cột
 • Biểu đồ miền: Dùng để vẽ các biểu đồ vùng, miền, khu vực.
 • Biểu đồ hình bánh: Dùng để vẽ các biểu đồ tròn, hình bánh tròn.
 • Biểu đồ bọt: còn gọi là biểu đồ bong bóng.
 • Biểu đồ động: Dùng để vẽ biểu đồ mà biểu đồ này người dùng có thể chỉnh sửa được.
 • Biểu đồ kết hợp: Vẽ biểu đồ kết hợp từ những kiểu biểu đồ khác nhau.
 • Biểu đồ 3D: Hỗ trợ vẽ biểu đồ 3D.
 • Đồ hồ đo góc: Hỗ trợ vẽ những biểu đồ dạng công tơ mét.
 • Bản đồ nhiệt: Dùng để vẽ biểu đồ của bản đồ nhiệt.
 • Bản đồ cây:  Dùng để vẽ biểu đồ bản đồ cây.
Trong các bài viết tiếp theo, chúng ta sẽ tìm hiểu từng loại bản đồ đã nêu ở trên một cách chi tiết và có ví dụ minh họa trực quan.

Giấy phép

Google Charts mã nguồn mở và miễn phí sử dụng. Tham khảo tại: Term of Service.

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.