Header Ads

Tổng quan về Thương mại điện tử


Thương mại điện tử (E-Commerce hay Electronics Commerce) là một phương pháp của kinh doanh hiện đại, nhu cầu của các tổ chức kinh doanh, nhà cung cấp và khách hàng nhằm giảm thiểu chi phí và nâng cao chất lượng hàng hóa và dịch vụ cũng như tốc độ giao hàng.Thương mại điện tử dùng để trao đổi không cần giấy tờ, sử dụng các phương thức như sau:

 • Trao đổi dữ liệu điện tử (EDI - Electronic Data Exchange)
 • Thư điện tử (E-mail)
 • Bảng thông báo điện tử
 • Chuyển tiền điện tử (EFT - Electronic Fund Transfer)
 • Công nghệ khác dựa trên nền tảng của mạng.

Đặc điểm

Thương mại điện tử có những đặc điểm sau:

 • Không thanh toán bằng tiền mặt - Thương mại điện tử chấp nhận thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ, thẻ thông minh, chuyển tiền điện tử thông qua các website của ngân hàng và những hình thức khác của thanh toán điện tử.
 • Dịch vụ sẵn sàng 24/7 - Thương mại điện tử tự động hóa việc kinh doanh của các doanh nghiệp và sẵn sàng cung cấp dịch vụ của họ đến với khách hàng bất kỳ lúc lúc nào, bất kỳ nơi đâu. Ở đây 24/7 có nghĩa là 24 giờ của 7 ngày trong tuần.
 • Quảng cáo, tiếp thị - Thương mại điện tử tăng cường việc quảng cáo về sản phẩm và dịch vụ của doanh nghiệp. Nó có ích trong việc quản lý tiếp thị sản phẩm và dịch vụ.
 • Hoàn thiện việc buôn bán - Sử dụng thương mại điện tử, việc đặt mua sản phẩm có thể được thực hiện bất kỳ lúc nào và bất cứ ở đâu mà không có bất kỳ sự can thiệp của con người. Bằng cách này, nó làm cho việc mua bán sản phẩm trở nên thuận tiện hơn.
 • Hỗ trợ - Thương mại điện tử cung cấp rất nhiều cách để hỗ trợ khách hàng tốt hơn khi trước và sau mua.
 • Quản lý kiểm kê - Sử dụng thương mại điện tử, việc quản lý kiểm kê sản phẩm trở nên tự động hóa. Báo có thể được tạo ra khi có yêu cầu. Việc quản lý kiểm kê trở nên dễ dàng và hiệu quả.
 • Cải thiện sự giao tiếp - Thương mại điện tử cung cấp nhiều cách để giao tiếp với khách hàng và đối tác nhanh hơn, hiệu quả hơn và tin cậy hơn.

Thương mại truyền thống và thương mại điện tử 

STT Thương mại truyền thống Thương mại điện tử
1 Phụ thuộc nhiều vào sự trao đổi thông tin giữa người với người. Dễ dàng chia sẻ thông tin được chia sẻ thông qua các kênh giao tiếp điện tử làm ít phụ thuộc hơn việc trao đổi thông tin giữa người với người.
2 Giao tiếp và giao dịch được thực hiện đồng bộ. Yêu cầu can thiệp thủ công trong việc giao tiếp và giao dịch. Giao tiếp và giao dịch có thể thực hiện không đồng bộ. Hệ thống điện tử tự động thực hiện khi người dùng yêu cầu giao tiếp hay thực hiện giao dịch.
3 Khó tổ chức và duy trì các tiêu chuẩn trong thương mại truyền thống. Một chiến lược thống nhất có thể được tổ chức và duy trì một cách dễ dàng trong thương mại điện tử.
4 Giao tiếp trong kinh doanh phụ thuộc nhiều vào những kỹ năng riêng biệt của cá nhân. Trong thương mại điện tử hoặc chợ điện tử không có sự can thiệp của con người.
5 Không có một nền tảng thống nhất khi Thương mại truyền thống phụ thuộc nặng nề vào sự giao tiếp của cá nhân. Website thương mại điện tử cung cấp cho người dùng một nền tảng mà tất cả các thông tin đều được đặt ở một nơi.
6 Không có một nền tảng thống nhất cho việc chia sẻ thông tin khi mà nó phụ thuộc nặng nề vào sự giao tiếp của cá nhân. Thương mại điện tử cung cấp một nền tảng phổ quát để hỗ trợ các hoạt động kinh doanh thương mại trên toàn cầu.

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.