Header Ads

SEO - Tối ưu hóa văn bản đại diện

Hình ảnh được cung cấp bởi Diggity Marketing từ Pixabay

Văn bản đại diện (Anchor text - văn bản neo) là văn bản mà bạn nhập vào để hiển thị cho các liên kết trên trang web của bạn.

Hầu hết các công cụ tìm kiếm đều xem xét các văn bản đại diện của các liên kết đến khi xếp hạng trang web. Đây là ví dụ của văn bản đại diện:
<a href="http://www.tinhocsoctrang.com" title="Tin Học Sóc Trăng">Đi đến trang web</a>

Một vài lưu ý quan trọng về văn bản đại diện:
  • Tiêu đề đại diện đóng vai trò rất quan trọng và được các công cụ nhìn thấy và tìm kiếm. Đặt từ khóa ở tiêu đề đại diện là rất hợp lý. Tiêu đề đại diện sẽ được hiển thị khi bạn rê chuột lên văn bản đại diện. Ở ví dụ trên, "Tin Học Sóc Trăng" là tiêu đề đại diện, còn "Đi đến trang web" là văn bản đại diện.
  • Văn bản đại diện cũng không kém phần quan trọng, được lựa chọn cẩn thận vì không chỉ dùng cho các công cụ tìm kiếm mà còn dùng cho mục đích điều hướng. Bạn nên dùng những từ khóa tốt nhất cho văn bản đại diện.
  • "http://www.tinhocsoctrang.com" là liên kết đến trang web khác. Liên kết này có thể là trang web bên ngoài hoặc trang bên trong. Bạn cần đảm bảo rằng liên kết bạn chỉ đến là tồn tại, không nên liên kết đến những trang web không có thật, không tồn tại (gọi là liên kết gián đoạn) sẽ tạo một ấn tượng không tốt từ các công cụ tìm kiếm cũng như là khách truy cập của trang web bạn.

Một ví dụ nữa về văn bản đại diện:
<a href="lienket.html" title="Tiêu đề đại diện"> <img src="hinhanh.jpg" alt="Từ khóa" /> </a>

Trong trường hợp này, văn bản đại diện sẽ thay thế cho hình ảnh và sẽ được hiển thị khi hình ảnh không tồn tại. Khi bạn đặt văn bản đại diện cho hình ảnh thì bạn đặt ở thuộc tính alt và nên dùng những từ khóa thích hợp nhất.

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.