Header Ads

Làm thế nào chặn lời mời chơi game trên Facebook


Gần đây nhiều bạn mệt mỏi khi nhận hàng đống lời mời chơi game từ bạn bè trên Facebook. Bài viết này hướng dẫn các bạn cách chặn lời mời chơi game hoặc ứng dụng trên Facebook.
Thường những ứng dụng được mời kiểu như:


Để chặn lời mời này, bạn vào mục Cài đặt » Chặn:


hoặc

Chặn ứng dụng

https://www.facebook.com/settings?tab=blocking
Đi đến »
Cửa sổ Chặn có dạng như sau:
Tại đây, bạn chú ý 2 mục là:
  • Chặn lời mời ứng dụng:  Chặn lời mời từ bạn bè mình, bạn để ý ai hay mời bạn thì cứ gõ tên bạn đó vào đây, bạn sẽ không còn nhận lời mời chơi game từ bạn này nữa.

  • Chặn ứng dụng: Chặn ứng dụng cụ thể, giả sử tôi không muốn nhận lời mời chơi game Candy Crush nữa thì tôi sẽ gõ ứng dụng Candy Crush vào đây, bất kỳ bạn bè tôi không thể gửi lời mời tôi chơi game này nữa.

Tùy vào hoàn cảnh cụ thể mà bạn lựa chọn cách chặn cho phù hợp.
Chúc bạn thành công.


Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.