Header Ads

Tổng quan về Google Maps


Google Maps là một dịch vụ web bản đồ miễn phí của Google, cung cấp đa dạng loại hình thông tin địa lý. Google Maps có sẵn API Javascript để bạn tùy chỉnh bạn đồ và hiển thị chúng trên trang web của bạn.
Chuyên mục này giúp bạn có thể sử dụng Google Maps API (Application Programming Interface), tương tác và hiển thị bản đồ Google Maps trên trang web của bạn.

Yêu cầu

Trước khi học chuyên mục này, bạn phải cần có kiến thức nhất định về Javascript và lập trình hướng đối tượng. Nếu bạn chưa học qua, bạn có thể đến với chuyên mục JavaScript của Tin Học Sóc Trăng:

Chuyên mục JavaScript

http://www.tinhocsoctrang.com/search/label/JavaScript
Tham khảo »
Bạn cũng nên tập sử dụng và làm quen với Google Maps dưới cái nhìn của người sử dụng:

Google Maps

http://maps.google.com/
Trãi nghiệm »

Xem kết quả Google Maps

Trong mỗi bài viết trong chuyên mục Google Maps sẽ có ví dụ về Google Maps API, bạn có thể nhấn vào nút Xem kết quả » và nút Trãi nghiệm » để tự học lập trình một cách trực quan.\

Sau đây, bạn hãy thử một ví dụ mở đầu. Đoạn mã sau hiển thị vị trí của thành phố Sóc Trăng trên bản đồ Google Maps:

Ví dụ

<html>
 
  <head>
   
  </head>
  
  <body onload = "loadMap()">
   <div id = "sample" style = "width:1000px; height:350px;"></div>
    <script src = "http://maps.googleapis.com/maps/api/js"></script>
    
   <script>
     function loadMap() {
  
      var mapOptions = {
        center:new google.maps.LatLng(9.613299, 105.970785), zoom:12,
        mapTypeId:google.maps.MapTypeId.ROADMAP
      };
   
      var map = new google.maps.Map(document.getElementById("sample"),mapOptions);
     }
   </script>
    
  </body>
  
</html>
Xem kết quả »

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.