Header Ads

Các phương pháp Sinh trắc học


Trên cơ thể con người, có rất nhiều đặc điểm đặc trưng. Vì thế, Sinh trắc học cũng có những phương pháp tương ứng để nhận dạng.

Dựa trên những đặc tính của con người, Sinh trắc học có phương pháp:
  • Sinh lý
  • Hành vi
  • Kết hợp sinh lý và hành vi

Phương thức sinh lý

Phương pháp này gắn liền với các điểm cơ thể của con người.

Ví dụ như:
  • Dấu vân tay
  • Khuôn mặt
  • Võng mạt, mống mắt
  • DNA

Phương thức hành vi

Phương pháp này liên quan đến phân tích những hành vi của con người, hành vi này có thể thay đổi theo thời gian.

Ví dụ như:
  • Dáng đi
  • Nhịp điệu gõ phím
  • Chữ ký

Phương thức kết hợp sinh lý và hành vi

 Phương pháp này kết hợp phân tích đặc điểm sinh lý và phân tích hành vi của con người.

Ví dụ như: Nhận dạng giọng nói
Nó phụ thuộc sức khỏe, thể trạng của con người, hình dạng của khoang mũi, khoang miệng, môi, tình cảm, tuổi tác,  ... của mỗi người.


Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.