Header Ads

Khối lệnh (Code blocks) trong App inventor


Chế độ làm việc Code blocks cho phép bạn tạo ra các lệnh thực thi và xử lý cho ứng dụng của mình.

Trong App Inventor có hai chế độ làm việc:

 • Designer: chế độ dành cho thiết kế, tạo giao diện bên ngoài.
 • Blocks: chế độ làm việc với các khối lệnh xử lý bên trong chương trình.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về chế độ Code blocks.

Lệnh tích hợp sẵn

Những nhóm lệnh tích hợp sẵn (Build-in) gồm những nhóm như sau:

 • Control là nhóm lệnh liên quan đến các câu lệnh điều kiện, điều khiển, vòng lặp,...
 • Logic là những nhóm giá trị liên quan đến logic như true, false, phủ định, các phép so sánh, ...
 • Math là nhóm lệnh, giá trị liên quan đến tính toán, con số, ...
 • Text là nhóm lệnh những câu lệnh xử lý và làm việc với chuổi, xâu ký tự, ...
 • Lists là nhóm lệnh làm việc với danh sách
 • Colors là nhóm lệnh làm việc với màu sắc
 • Variables là nhóm giúp bạn tạo, khai thác và xử lý các biến (toàn cục hoặc địa phương)
 • Procedure giúp bạn xây dựng chương trình con, thủ tục, ...

Screen

Screen hiển thị danh sách những đối tượng mà bạn đã kéo thả trên màn hình hiện tại. Với mỗi đối tượng như vậy sẽ có những câu lệnh nhất định để tương tác với nó.
Những bài viết về các đối tượng sẽ được trình bày ở các bài viết sau.

Any component


Any Component (Bất kỳ thành phần nào) là bạn có thể quy định các câu lệnh cho nhóm đối tượng theo một thành phần nào đó.
Ví dụ, chúng ta đặt câu lệnh cho Any Image thì bất kỳ đối tượng Image nào cũng có chung câu lệnh như vậy. Những câu lệnh này mang tính chung nhất, không riêng lẻ.

Vùng làm việc


Vùng làm việc của Blocks có thể chia thành 4 phần như sau:
 • 1: Vùng chứa những khối lệnh đề xuất từ một đối tượng mà bạn đã chọn từ Blocks, bạn có thể kéo thả những khối lệnh này vào vùng làm việc thật sự để trở thành lệnh cho ứng dụng thực thi.
 • 2: Những khối lệnh đã được kéo ra từ những khối lệnh đề xuất. Ứng dụng sẽ thực thi những khối lệnh này.
 • 3Backpack:Giúp bạn sao chép và dán các khối lệnh đến màn hình khác hoặc project khác.
 • 4: Thùng rác: Để xóa những khối lệnh, bạn chỉ cần kéo thả chúng vào thùng rác này.


Pop-up Menu

Pop-up menu bạn có thể hiểu là những cửa sổ bật lên, lúc bạn chọn vào một đối tượng nào đó hoặc chuột phải vào vùng trống.

Dành cho đối tượng

Với những khối lệnh bạn đã kéo ra vùng làm việc thì khi bạn chuột phải vào nó sẽ hiện lên một menu chứa những đề xuất cho bạn lựa chọn:


Duplicate

Lệnh này giúp nhân đôi khối lệnh, tạo ra một khối lệnh mới giống hệt như khối lệnh mà bạn đã lựa chọn.

Add / Remove Comment 

Đề xuất này giúp bạn thêm hoặc xóa chú thích trên khối lệnh đã chọn. Đề xuất này có thể thay đổi tùy vào tình trạng của khối lệnh.
Khi mà khối lệnh chưa có chú thích nào thì đề xuất sẽ hiện Add Comment:

Nếu bạn chọn Add Comment thì nó sẽ hiện ra một khung cho bạn nhập vào chú thích, những chú tích này mang ý nghĩa giúp bạn dễ hiểu và làm việc dễ dàng hơn với các khối lệnh.

Trong trường hợp bạn đã thêm chú thích rồi thì đề xuất sẽ hiện Remove Comment. Bạn bấm vào Remove Comment để xóa chú thích.

Note Khối lệnh nào có biểu tượng là đã có chú thích rồi và ngược lại.

Collapse Block / Expand Block

Đề xuất này giúp bạn Thu gọn / Mở rộng khối.
Với trường hợp bạn làm việc với lượng lớn khối lệnh, trong khối lệnh lại chứa những khối lệnh con, nhìn thật rối mắt. Bạn có thể thu gọn nó lại và mở rộng khi cần thiết.
Khi khối lệnh bạn chưa được thu gọn thì đề xuất sẽ hiện Collapse Block:

Khối lệnh chưa được thu gọn Khối lệnh sau khi được thu gọn

Khi khối lệnh đã được thu gọn rồi thì đề xuất sẽ hiện Expand.

Disable Block / Enable Block

Đề xuất này giúp bạn có thể vô hiệu hóa / kích hoạt khối lệnh.
Với những khối lệnh bạn không muốn ứng dụng thực hiện nhưng vẫn muốn giữ nó trên vùng làm việc thì bạn chọn Disable Block.
Khi bạn muốn cho ứng dụng thực hiện khối lệnh vừa vô hiệu hóa thì bạn chọn Enable Block:

Khối lệnh bị vô hiệu hóa Khối lệnh được kích hoạt

Add to Backpack

Giúp bạn thêm khối lệnh đã chọn vào trong Backpack:
Con số nằm trong dấu ngoặc đơn là số lượng các khối lệnh hiện có trong Backpack.
Backpack sẽ được đề cập ở các bài viết sau.

Delete "n" blocks

Số lượng n tùy thuộc vào số khối lệnh con có trong khối lệnh đã chọn.
Chọn đề xuất này sẽ khối lệnh đang chọn và những khối lệnh con mà nó chứa.
Lệnh này tương đương với việc bạn kéo thả khối lệnh vào thùng rác.

Dành cho vùng trống

Khi bạn chuột phải vào vùng trống (không có khối lệnh) thì sẽ hiện lên menu như thế này:
 • Download Blocks as Image: Cho phép bạn tải về hình ảnh biểu diễn các khối lệnh giống như bạn nhìn thấy trên vùng làm việc.
 • Collapse Blocks: Thu gọn tất cả các khối lệnh có trên vùng làm việc.
 • Expand Blocks: Mở rộng tất cả các khối lệnh có trên vùng làm việc.
 • Arrange Blocks Horizontally: Sắp xếp các khối lệnh theo chiều ngang.
 • Arrange Block Vertically: Sắp xếp các khối lệnh thành chiều dọc.
 • Sort Blocks by Category: Sắp xếp các khối lệnh theo danh mục.
 • Paste All Blocks from Backpack: Dán tất cả các khối lệnh có trong Backpack ra vùng làm việc.
 • Copy All Blocks to Backpack: Sao chép tất cả các khối lệnh có trên vùng làm việc vào trong Backpack.
 • Empty Backpack: Xóa hết những khối lệnh có trong Backpack


Hộp cảnh báo

Hộp cảnh báo là một khung nhỏ nằm ở dưới góc trái của vùng làm việc:
Hộp này có nhiệm vụ cảnh báo cho bạn biết những chỗ không hợp lệ, những chỗ sai cú pháp trên vùng làm việc các khối lệnh.

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.