Header Ads

Hacking và lập trình

Hình ảnh được cung cấp bởi methodshop từ Pixabay
 
Nhiều người cho rằng họ chỉ có thể hack nếu như họ giỏi lập trình. Nhưng tôi không nghĩ vậy. Bạn biết đấy? Ngày nay có rất nhiều công cụ mà bạn có thể sử dụng mà không cần kiến thức nhiều về lập trình.

 Điều đó có nghĩa là bạn có thể trở thành hacker mà không có kiến thức về lập trình. Nhưng có một vài thứ bạn không thể làm nếu như không biết lập trình:

  • Bạn không thể tự phát triển công cụ khai thác lỗi cho riêng mình.
  • Bạn không thể trở thành Hacker chuyên nghiệp.

Vậy bây giờ học lập trình ở đâu?

  • Trên mạng bây giờ có rất nhiều tài liệu giúp bạn học lập trình. Đầu tiên, bạn hãy học về ngôn ngữ HTML (Hyper-Text Markup Language) vì đây là ngôn ngữ cơ bản để phát triển web.
  • Sau đó là những ngôn ngữ lập trình bậc cao như Pascal, C/C++, Visual Basic, ... Tôi khuyến khích bạn nên học lập trình C/C++. Đây là ngôn ngữ can thiệp sâu vào hệ thống và rất dễ học.
  • Khi bạn gặp khó khăn có thể lên các diễn đàn về lập trình để thảo luận với mọi người. Bạn có thể học trên Google :-) .Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.