Header Ads

Kiến trúc của Power BI


Power BI được xây dựng trên một kiến trúc phân tán, linh hoạt và có khả năng mở rộng. Dưới đây là một cái nhìn tổng quan về kiến trúc của Power BI:

1. Power BI Desktop: Power BI Desktop là một ứng dụng độc lập chạy trên máy tính cá nhân, cho phép người dùng tạo báo cáo, trực quan hóa và phân tích dữ liệu. Nó cho phép người dùng kết nối và lấy dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau, xây dựng mô hình dữ liệu và tạo các báo cáo, biểu đồ và bảng điều khiển tương tác.

2. Power BI Service: Power BI Service là một nền tảng dựa trên đám mây (cloud-based / SaaS) được cung cấp bởi Microsoft. Nó cho phép người dùng tải lên, chia sẻ và quản lý các báo cáo và bộ điều khiển được tạo bằng Power BI Desktop. Power BI Service cũng cung cấp tính năng hợp tác, lập lịch làm mới dữ liệu tự động và quyền truy cập có sự kiểm soát.

3. Power BI Mobile: Power BI Mobile cung cấp ứng dụng di động cho các thiết bị di động, bao gồm điện thoại thông minh và máy tính bảng. Điều này cho phép người dùng truy cập và xem báo cáo, biểu đồ và bảng điều khiển Power BI từ bất kỳ đâu và bất kỳ khi nào.

4. Power BI Gateway: Power BI Gateway là một phần mềm cài đặt trên máy chủ trong mạng nội bộ, cho phép kết nối và truy cập dữ liệu từ các nguồn dữ liệu nằm ngoài mạng. Gateway đảm bảo an toàn và bảo mật khi truyền dữ liệu giữa Power BI Service và các nguồn dữ liệu nội bộ.

5. Power BI Embedded: Power BI Embedded cung cấp khả năng nhúng các báo cáo và bảng điều khiển Power BI vào các ứng dụng, trang web hoặc dịch vụ của bên thứ ba. Điều này cho phép các nhà phát triển tích hợp tính năng trực quan hóa dữ liệu của Power BI vào ứng dụng của mình mà không cần người dùng phải có tài khoản Power BI riêng.Tóm lại, kiến trúc của Power BI bao gồm Power BI Desktop để tạo và phân tích dữ liệu, Power BI Service để chia sẻ và quản lý các báo cáo, Power BI Mobile để truy cập dữ liệu trên di động, Power BI Gateway để kết nối với nguồn dữ liệu nội bộ và Power BI Embedded để nhúng tính năng trực quan hóa dữ liệu vào các ứng dụng của bên thứ ba.

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.