Header Ads

Windows Remote Desktop - lỗi kết nối - error code 0x4Khi mình remote desktop đến máy chủ Windows Server thì nhận được thông báo lỗi: An internal error has occurred. Error code: 0x4.

Mình đã thử rất nhiều lần mới có thể vào được Windows Server. Làm nhiều lần như vậy thì rất là bực mình.

Mình tìm nhiều cách để khắc phục và mình đã thành công với cách như sau:

  • Cố gắng remote vào được máy chủ
  • Khi vào được server thì mở regedit lên, truy cập đến: "HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Terminal Server".
  • - Trong folder này tìm đến key DWORD MaxOutstandingConnections (Nếu không có thì bạn hãy tạo mới)
  • Đặt giá trị cho nó cao lên, ví dụ 10000:

Lưu lại và vấn đề được khắc phục.

Chúc các bạn thành công!


Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.