Header Ads

Sửa lỗi "The IIS Express applicationHost.config file contains invalid entries ..."


Do mình mới cài lại Hệ điều hành, hôm nay mở lại project của khách hàng và nhận được thông báo lỗi như sau: "The IIS Express applicationHost.config file contains invalid entries and must be corrected before you can open project".

Sau khi tìm hiểu trên Google, StackOverflow mình cũng tìm ra cách giải quyết vấn đề này nên viết bài này để các bạn sau này có gặp lỗi sẽ có cách giải quyết.

Nguyên nhân

Thật sự khi gặp lỗi này thì mình cũng ngơ ngơ vì các tập tin config của mình là chính xác rồi mà sao Visual Studio 2017 lại không nạp được project ASP .NET của mình.

Sau khi đi pha cà phê thì mình nhận ra là các tập tin config đó không được load từ đường dẫn [%UserProfile%] mà load từ OneDrive. Mình đoán là do tính năng Files On - Demand của thằng OneDrive gây ra vụ này.

Bây giờ để giải quyết vấn đề thì có 2 cách:
  1. Ngừng đồng bộ thư mục Documents với OneDrive
  2. Chép những tập config cần thiết vào đúng thư mục cần thiết.
Và mình lựa chọn cách thứ 2, các bạn có thể xem ở mục Cách giải quyết.

Cách giải quyết

Cách giải quyết của mình cũng rất đơn giản, mình làm theo các bước sau:
  • Vào thư mục theo đường dẫn: C:\Program Files (x86)\IIS Express\config\templates\PersonalWebServer
  • Copy tất cả 3 tập tin trong đó gồm: applicationhost.config, aspnet.config và redirection.config
  • Vào Documents\IISExpress\config
  • Dán 3 tập tin mới chép, chọn phương thức ghi đè lên.


Thế là xong, vấn đề được giải quyết.

Chúc các bạn code vui.

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.