Header Ads

Bắt đầu với Blogger


Trước khi bạn bắt đầu, cần biết những thứ nào cần thiết để tạo blog mới bằng Google Blogger. Chúng ta cùng tìm hiểu nhé.


Trình duyệt Web

Để sử dụng Blogger, bạn cần có trình duyệt Web tương thích và hỗ trợ nó như:
  • Google Chrome
  • Firefox 3.6 trở lên
  • Safaru 4 trở lên

Gợi ý: Những trình duyệt có nhân Chromnium sẽ tương thích hơn. Mình đang sử dụng trình duyệt Vivaldi để minh họa bài viết này.


Tạo tài khoản Google

Đầu tiên, bạn cần một tài khoản Google để tạo blog. Nếu bạn không có thì hãy tạo tài khoản Google ngay bây giờ.


Đăng nhập vào Bảng điều khiển Blogger

Khi đã có tài khoản Google, bạn có thể đăng nhập vào Blogger. Nếu chưa tạo blog nào thì bạn sẽ nhìn thấy màn hình sau:


Làm thế nào để tạo Blog mới

Mời bạn xem qua bài viết sau: Tạo Blog mới với Blogger.Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.