Header Ads

Chuyên mục Wordpress


Wordpress là một Hệ Quản trị nội dung (CMS) mã nguồn mở, cho phép người dùng xây dựng các website và blog.
Wordpress đồng thời là nền tảng phổ biến nhất và cho phép cập nhật, tùy biến và quản lý Website từ back-end phía sau  cũng như các thành phần của nó.

Chuyên mục này sẽ hướng dẫn những cơ bản của Wordpress giúp bạn sử dụng nó để tạo website một cách dễ dàng. Chuyên mục được chia thành nhiều phần để thuận tiện trình bày. Ứng với mỗi phần đó là những bài viết liên quan.

ĐỐI TƯỢNG HƯỚNG ĐẾN

Chuyên mục này được chuẩn bị cho các bạn đã có kiến thức về HTML và CSS có mong muốn phát triển Website. Hy vọng sau khi hoàn tất chuyên mục này, bạn sẽ sử dụng thành thạo Wordpress ở mức cơ bản.

YÊU CẦU

Trước khi bắt đầu với chuyên mục này, tôi sẽ mặc định rằng bạn đã biết về HTML và CSS nhé. Nếu bạn chưa có kiến thức về những khái niệm này, bạn có thể tham khảo chuyên mục này để sử dụng cơ bản Wordpress nhé.

Chuyên mục này mình sẽ dùng XAMPP để minh họa cho các bài viết. Bạn có thể thao tác tương tự khi có host riêng.

Bạn đã sẵn sàng chưa?

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.