Header Ads

Tổng quan về Ngôn ngữ C


Ngôn ngữ C được phát triển để tạo ra những ứng dụng hệ thống có thể tương tác trực tiếp với các thiết bị phần cứ như trình điều khiển, nhân, ...

Ngôn ngữ C được xem là nền tảng cho các ngôn ngữ lập trình khác, đó là lý do tại sao nó được biết đến như là "ngôn ngữ mẹ".

Nó có thể được định nghĩa là:
  • Ngôn ngữ mẹ
  • Ngôn ngữ lập trình hệ thống
  • Ngôn ngữ lập trình hướng thủ tục
  • Có cấu trúc
  • Ngôn ngữ lập trình bậc trung

C là ngôn ngữ mẹ

C được xem là ngôn ngữ mẹ của hầu hết tất cả các ngôn ngữ hiện đại vì hầu hết những trình biên dịch, Máy ảo Java, các nhân, ... đều được viết bằng ngôn ngữ C, và hầu hết những ngôn ngữ theo cú pháp của C, ví dụ như C++, Java, ...

Nó cung cấp phần lõi như mảng, hàm, xử lý tập tin, ... được dùng trong nhiều ngôn ngữ như C++, Java, C#, ...

C là ngôn ngữ lập trình hệ thống

Một ngôn ngữ lập trình hệ thống được dùng để tạo ra các phần mềm hệ thống. Ngôn ngữ C là một ngôn ngữ hệ thống vì nó có thể được dùng để tạo ra những thành phần lập trình bậc thấp như trình điều khiển, nhân, ... Nói chung là nó được dùng tạo ra các trình điều khiển thiết bị phần cứng, Hệ điều hành, nhân, ... Ví dụ như nhân Linux Kernel được viết bằng C.

Nó không thể dùng trong lập trình Internet như Java, dotNet, PHP, ...

C là ngôn ngữ thủ tục

Một thủ tục được biết đến là hàm, phương thức, chương trình con, ... Một ngôn ngữ thủ tục chỉ định một dãy các bước hoặc thủ tục cho chương trình giải quyết bài toán.

Ngôn ngữ thủ tục thường chia chương trình thành các hàm, cấu trúc dữ liệu, ...
C là một ngôn ngữ thủ tục. Trong C, các nguyên mẫu biến và hàm phải được khai báo trước khi sử dụng.

C là ngôn ngữ lập trình có cấu trúc

Ngôn ngữ lập trình có cấu trúc là tập con cả ngôn ngữ thủ tục. Cấu trúc có nghĩa là chương trình được chia thành các phần hoặc các khối theo một cấu trúc nhất định, giúp dễ hiểu hơn.

Trong ngôn ngữ C, chúng ta chia chương trình thành các phần sử dụng hàm. Nó làm chương trình dễ hiểu, dễ đọc và dễ chỉnh sửa hơn.

C là ngôn ngữ lập trình bậc trung

C được xem là ngôn ngữ lập trình bậc trung vì nó hỗ trợ những tính năng của các ngôn ngữ bậc thấp và ngôn ngữ bậc cao. Chương trình trong ngôn ngữ C được chuyển đổi thành mã hợp ngữ, hổ trợ con trỏ (bậc thấp) nhưng nó lại độc lập về náy (đặc điểm của ngôn ngữ bậc cao).

Ngôn ngữ bậc thấp chỉ xác định trên một máy, nó phụ thuộc máy, chạy nhanh hơn nhưng khó hiểu lắm.

Ngôn ngữ bậc cao không phụ thuộc máy nào cả, dễ hiểu hơn.

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.