Header Ads

Chuyên mục Ngôn ngữ Java

Java là một ngôn ngữ bậc cao, ban đầu được phát triển bởi Sun Microsystems và được phát hành vào năm 1995. Java chạy trên nhiều nền tảng, như là Windows, Mac OS, và các phiên bản của UNIX. Chuyên mục này sẽ hướng dẫn đầy đủ về Java.

Chuyên mục này sẽ đưa ra cho bạn cách tiếp cận đơn giản nhất khi học ngôn ngữ lập trình Java.

ĐỐI TƯỢNG HƯỚNG ĐẾN

Chuyên mục này được chuẩn bị cho những bạn mới bắt đầu, giúp các bạn hiểu các khái niệm từ cơ bản đến nâng cao liên quan đến ngôn ngữ lập trình Java.

YÊU CẦU

Trước khi bắt đầu với những ví dụ được đưa ra trong chuyên mục này, bạn phải có những kiến thức cơ bản về chương trình máy tính và ngôn ngữ lập trình cho máy tính.

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.