Header Ads

Chuyên mục IPv4

Giao thức mạng (IP - Internet Protocol) phiên bản 4 (IPv4) là phiên bản thứ tư trong quá trình phát triển của Giao thức IP và phiên bản đầu tiên của giáo thức được phát triển rộng rãi. IPv4 được mô tả trong báo cáo RFC 791 của IETF (Tháng 09/1981), thay thế định nghĩa ban đầu (RFC 760, Tháng 01/1980).

Chuyên mục này sẽ giúp bạn trong việc tìm hiểu IPv4 và những thuật ngữ liên quan của nó kèm theo là các ví dụ và tài liệu tham khảo.

ĐỐI TƯỢNG HƯỚNG ĐẾN

Chuyên mục này được thiết kế để giúp các bạn mới bắt đầu tìm hiểu, hiểu các khái niệm của IPv4. Sau khi tìm hiểu xong chuyên mục này, hi vọng bạn sẽ năm được những khái niệm cơ bản của IPv4, từ đó làm tiền đề tìm hiểu IPv6 sau này.

YÊU CẦU

Trước khi bắt đầu chuyên mục này, tôi giả định rằng bạn đã có sẵn những kiến thức cơ bản về máy tính và mạng máy tính như giao thức là gì, tại sao chúng ta cần có giao thức, Các tầng mạng, ...

Bạn đã sẵn sàng tìm hiểu chưa nào?

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.