Header Ads

Xây dựng ý tưởng phần mềm ST-Time

Vấn đề quản lý thời gian là vấn đề đáng chú ý vì nhiều người sử dụng máy tính mà quên đi thời gian. Chúng ta hoàn toàn có thể tự mình xây dựng một phần mềm thời quản lý thời gian cho riêng mình một cách dễ dàng.


Với chuyên mục này, tôi sẽ lấy ví dụ làm phần mềm tên là ST-Time.Chuẩn bị

  • Các biểu tượng icon của phần mềm cần có thể tải miễn phí từ các nguồn khác nhau. Ở chuyên mục này, tôi sẽ sử dụng bộ icon tải từ IconArchive.  Hoặc bạn có thể tải về tại đây.
  • Lưu trữ dữ liệu thì mình sẽ lưu trong tệp văn bản, vì đây là chương trình nhỏ nên không ảnh hưởng gì mấy. Với những phần mềm lớn, tôi khuyến nghị nên dùng cơ sở dữ liệu.
  • Ngôn ngữ tôi viết sẽ là Pascal, lập trình hướng đối tượng OOP và giao diện đồ họa người dùng GUI với công cụ Lazarus IDE.

Các chức năng dự kiến

  • Hiển thị thời gian.
  • Cảnh báo thời gian sử dụng máy tính.
  • Nhắc nhở / đặt lịch.
  • Hẹn giờ tắt máy / ngủ / khởi động lại.

Nào bạn đã sẵn sàng bắt tay vào làm chưa?


Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.