Header Ads

Làm quen với Windows 10

Sau khi bạn cài đặt hay nâng cấp Windows 10, bạn sẽ gặp màn hình chào mừng của Windows với thời gian và ngày tháng, chỉ cần click một chỗ bất kỳ để đến màn hình User Accounts (Tài khoản người dùng).


Màn hình này cho phép bạn chọn tài khoản để đăng nhập vào Windows. Danh sách tài khoản nằm ở góc trái dưới cùng của màn hình. Sau khi chọn tài khoản, bạn nhập mật khẩu nếu có, bạn sẽ thấy màn hình desktop của Windows:


Desktop của Windows 10 chỉ đơn giản là màn hình chính hệ điều hành. Ở đây bạn có thể truy cập một mảng các công cụ như menu START, Thanh tác vụ và các biểu tượng. Windows 10 cũng trang bị một hộp tìm kiếm trên thanh tác vụ.

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.