Header Ads

Điều hướng trong Windows 10

Để điều hướng Windows, bạn có thể gõ những gì bạn cần tìm vào hộp Tìm kiếm trên Thanh tác vụ. Nó có thể tên của một tài liệu hay ứng dụng hoặc bất kỳ thông tin nào mà bạn tìm kiếm.

Menu START

Nếu bạn cần tìm kiếm một ứng dụng xác định, bạn có thể mở menu START và chọn "All Applications". Nó sẽ mở ra danh sách các ứng dụng được sắp xếp theo bảng chữ cái, những ứng dụng đã được cài đặt trên máy tính của bạn.


Trình quản lý tập tin

Nếu bạn muốn tìm kiếm một tài liệu xác định, các thay thế khác là sử dụng File Explorer bằng cách click vào biểu tượng thư mục trên Thanh tác vụ.


Trong cửa sổ File Explorer, bạn có thể duyệt tất cả các thư mục và tài liệu trong máy bạn.


Desktop ảo
Một trong những tính năng mới của Windows 10 là sự xuất hiện của Desktop ảo (Virtual Desktops). Điều này cho phép bạn tạo ra nhiều màn hình Desktop nơi mà bạn có thể tổ chức giữa những cửa sổ đang mở.

Để thêm một desktop ảo, bạn hãy làm theo những bước sau:
  • Bước 1 - Click vào TASK VIEW trên Thanh tác vụ.
  • Bước 2 - Click vào tùy chọn "New Desktop" trên góc phải dưới cùng. Bạn có thể truy cập hoặc xóa desktop bằng các nhấn Task View một lần nữa.


Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.