Header Ads

Bài 1 - Tin học là một ngành khoa học


Câu hỏi 1

Hãy nói về một đặc điểm nổi bật của sự phát triển trong xã hội hiện nay.

Máy tính là công cụ không thể thiếu trong xã hội hiện nay. Bất cứ lĩnh vực nào cũng cần có máy tính, cần có công nghệ thông tin. Đặc biệt là những ngành đòi hỏi sự chính xác cao như ứng dụng trong y học máy tính có thể quản lý xuất nhập thuốc, kê toa thuốc, quản lý hồ sơ bị nhân, phẫu thuật với sự trợ giúp của máy tính, ....
Bạn có thể xem chi tiết tại bài viết: "Ứng dụng của máy tính".

Máy tính dần có thể thay thế con người làm việc ở những môi trường độc hại, độ chính xác cao. Và Trí tuệ nhân tạo cũng từng bước được ứng dụng vào thực tiễn để phục vụ con người tốt hơn.


Câu hỏi 2

Vì sao Tin học được hình thành và phát triển thành một ngành khoa học.

Vì Tin học phát triển có nội dung, đối tượng nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu, công cụ nghiên cứu và có tính ứng dụng riêng.
  • Mục tiêu nghiên cứu: Đáp ứng những yêu cầu khai thác tài nguyên thông tin.
  • Đối tượng nghiên cứu: Thông tin
  • Công cụ: Máy tính điện tử

Câu hỏi 3

Hãy nêu những đặc tính ưu việt cảu máy tính.

Dưới đây là những ưu điểm của máy tính trong phạm vi ngày nay:
  • Tốc độ cao
  • Độ chính xác cao
  • Làm việc không mệt mỏi
  • Linh hoạt
  • Độ tin cậy cao
  • Tự động
Bạn có thể xem chi tiết tại bài viết: "Tổng quan về máy tính" .


Câu hỏi 4

Hãy cho biết việc nghiên cứu chế tạo máy tính có thuộc lĩnh vực tin học hay không?

Xin chắn chắn rằng là KHÔNG. Mặc dù Tin học sử dụng máy tính làm công cụ nghiên cứu nhưng nó không phải là yếu tố chính trong Tin học. Tin học là ngành khoa học nghiên cứu về THÔNG TIN chứ không phải nghiên cứu chế tạo máy tính.

Việc nghiên cứu chế tạo máy tính thuộc lĩnh vực Điện tử và Công nghệ Vật liệu.

Câu hỏi 5

Hãy nêu một ví dụ mà máy tính không thể thay thế con người trong việc xử lý thông tin.

Không giống như con người, máy tính không thể phản ứng dựa trên cảm giác, hương vị, kinh nghiệm và kiến thức mà phản ứng lại được. Ví dụ như con người khi ăn một trái chanh sẽ cảm thấy chua và nhăn mặt phản ứng lại. Máy tính hoàn toàn không cảm nhận được vị chua của trái chanh là như thế nào. Vì vậy, máy tính không thể thay thế con người nếm thức ăn chẳng hạn.

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.