Header Ads

Học lập trình C qua ví dụ

C là một ngôn ngữ lập trình máy tính phổ biến được phát triển năm 1972 bởi Dennis M. Ritchie tại phòng thí nghiệm Bell Telephone để phát triển hệ điều hành UNIX. 
C là ngôn ngữ bậc cao, được nhiều lập trình viên ưa thích và sử dụng.

Đối tượng hướng đến

Chuyên mục "Học lập trình C qua ví dụ"  được lập ra cho các bạn muốn hiểu ngôn ngữ C theo các trực quan thông qua các ví dụ cụ thể. Chuyên mục này sẽ giúp bạn hiểu được ngôn ngữ C từ các ví dụ cơ bản đến nâng cao.

Yêu cầu

Trước khi tiếp cận chuyên mục này bạn cần có những kiến thức cơ bản về lập trình máy tính. Hiểu được cơ bản của bất kỳ ngôn ngữ nào sẽ giúp bạn rất nhiều trong việc hiểu được ngôn ngữ C và tiến bộ trong quá trình học.

Bạn đã sẵn sàng chưa?

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.