Header Ads

Ngôn ngữ lập trình cho tế bào


Ý tưởng thiên tài tại MIT (Massachusetts Institute of Technology - Viện công nghệ Massachusetts) đã tạo ra một hệ thống mới, dùng ngôn ngữ lập trình để thiết kế những mạch DNA phức tạp và điều khiển những tế bào sống.


Cũng như một phần trong nghiên cứu của họ, các nhà nghiên cứu của MIT đã lập trình 60 mạch với những chức năng khác nhau. Những kỹ sư sinh học tại MIT đã tạo ra một ngôn ngữ lập trình cho phép họ tương tác với những tế bào sống. Với ngôn ngữ này, họ có thể thiết kế nhanh và mã hoá những mạch DNA phức tạp để điều khiển các tế bào.

Trong tương lai, hệ thống này có thể được sử dụng để viết chương trình cho bất kỳ chức năng nào mà chúng ta từng ao ước. Christopher Voigt, một giáo sư kỹ thuật sinh học tại MIT gọi nó là "một ngôn ngữ lập trình cho vi khuẩn". Cũng giống như khi bạn lập trình máy tính, ở đây, bạn cần phải viết mã bằng văn bản và biên dịch nó để tạo ra các trình tự DNA và đưa nó vào trong tế bào.

Ngôn ngữ lập trình này cho các tế bào sống dựa trên hệ thông Verilog nổi tiếng (Verilog được dùng để thiết kế các chip máy tính) .

Trên tạp chí khoa học, các nhà nghiên cứu đã giải thích quá trình thích nghi của ngôn ngữ để viết mã cho mạch vi khuẩn. Họ viết trình tự DNA vào trong vi khuẩn Escherichia Coli trong môi trường ổn định như oxy, ánh sáng, nhiệt độ, glucose, ....


Thiết kế mạch gen - một chủ đề thu hút các nhà nghiên cứu trong thời gian dài - cần mức kỹ năng cao hơn và nhiều tời gian, ngôn ngữ lập trình vi khuẩn mới có thể làm nó dễ dàng hơn. 
"Bạn hoàn toàn có thể hiểu được các mà nó hoạt động" - Giáo sư Voigt nói.
"Đó là những gì khác biệt. Bạn có thể là học sinh của một trường trung học và truy cập vào hệ thống máy chủ web và gõ ra chương trình bạn muốn và nó trả về trình tự DNA".

Cũng như một phần trong nghiên cứu của họ, các nhà nghiên cứu của MIT đã lập trình 60 mạch với những chức năng khác nhau. Trong số đó, có 45 mạch hoạt động chính xác trong lần đầu tiên

"Cũng mất khoảng vài năm để xây dựng các kiểu mạch. Bây giờ bạn chỉ cần nhấn nút và ngay lập tức sẽ có trình tự DNA để kiểm tra.", giáo sư cho biết thêm.

Cho biết ý kiến của bạn về công nghệ này bằng cách để lại bình luận ở dưới bài viết này nhé.

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.