Header Ads

Cài đặt Joomla

Trong bài viết này, Tin Học Sóc Trăng xin hướng dẫn bạn cài đặt Joomla. Chúng tôi sẽ cài đặt Joomla trên localhost thông qua phần mềm XAMPP.

Yêu cầu hệ thống cho Joomla 3.x

 • Cơ sở dữ liệu: MySQL 5.1+
 • Máy chủ web
  • WAMP (Windows)
  • LAMP (Linux)
  • XAMP (Multi-platform)
  • MAMP (Macintosh)
  • Nginx
  • Microsoft IIS
 • Trình duyệt hỗ trợ: IE (Internet Explorer 7), Firefox, Google Chrome, Cốc Cốc, ...
 • SSL (Secure Socket Layer) − Yêu cầu đối với HTTPS là phải có một chứng chỉ bảo mật hợp lệ.
 • Tương thích PHP - PHP 5.4+ hoặc PHP 5.3.10+

Tải về Joomla

Khi bạn mở liên kết https://www.joomla.org/download.html, bạn sẽ nhìn thấy màn hình như sau:
Tính đến thời điểm hiện tại (19/02/2016) thì phiên bản mới nhất của Joomla là Joomla 3.4.8.
Bạn tải về Joomla ở dạng tập tin nén ZIP từ trang chính thức hoặc nếu bạn muốn nâng cấp phiên bản Joomla hiện tại của bạn thì bạn chọn tùy chọn Upgrade Packages.

Sau khi tải về thì bạn giải nén ra được thư mục và bạn chép thư mục này vào thư mục của XAMPP, đường dẫn thường là: "C:\xampp\htdocs\". Ví dụ mình sẽ chép thư mục vào thư mục của XAMPP có tên là tinhocsoctrang, đường dẫn là "C:\xampp\htdocs\tinhocsoctrang".


Tạo Cơ sở dữ liệu

Joomla yêu cầu cơ sở dữ liệu MySQL. Vì thế bạn cần tạo một cơ sở dữ liệu mới rỗng cho Joomla. 
Ở đây mình sử dụng phpMyadmin, tạo ra cơ sở dữ liệu mang tên là: thstdemo:


Để vào phpMyadmin, thì bạn mở trình duyệt vào gõ localhost/phpmyadmin/.
Sau những bước trên bạn có thể bắt tay vào quá trình cài đặt.

Hướng dẫn cài đặt Joomla

Bước 1: Mở trình duyệt lên và điều hướng đến đường dẫn thư mục Joomla mà bạn vừa tải qua, bạn sẽ thấy giao diện đầu tiên của trình cài đặt Joomla.
Trong phần này, chúng tôi sử dụng thư mục tinhocsoctrang để ví dụ minh họa nên đường dẫn sẽ là localhost/tinhocsoctrang/.

(Nhấn vào ảnh để phóng to)

Ở bài viết này, Joomla đang hiển thị ngôn ngữ Tiếng Việt, những ngôn ngữ khác tương tự.
Nó chứa các trường thông tin sau:
 • Site Name - Nhập tên của website bạn định tạo. Ở đây, tôi nhập là Tin Học Sóc Trăng.
 • Mô tả - Thêm mô tả ngắn về website của bạn. Ở đây tôi nhập là "Nơi kết nối đam mê công nghệ".
 • Địa chỉ thư điện tử quản trị - Nhập vào địa chỉ email của bạn để sau này có thể khôi phục lại mật khẩu hoặc cập nhật phiên bản.
 • Tên đăng nhập quản trị - Nhập tài khoản của bạn để sau này đăng nhập quản trị Joomla.
 • Mật khẩu quản trị - Nhập mật khẩu cho tài khoản của bạn.
 • Trang ngoại tuyến - Nó quy định website của bạn offline hay online sau khi hoàn thành việc cài đặt tùy thuộc bạn chọn hay Không.

Sau khi điền đầy đủ thông tin, chọn Tiếp theo.

Bước 2: Tại đây bạn phải nhập thông tin về cơ sở dữ liệu MySQL như màn hình bên dưới:
 • Loại cơ sở dữ liệu - Chọn loại cơ sở dữ liệu. Mặc định sẽ là MySQLi.
 • Tên máy chủ - Nhập tên máy chủ của bạn. Mặc định là localhost.
 • Tên đăng nhập - Nhập tên đăng nhập cơ sở dữ liệu MySQL của bạn. Mặc định là root.
 • Mật khẩu - Nhập mật khẩu cho cơ sở dữ liệu MySQL của bạn. Mặc định là bỏ trống. Bạn có thể xem thông tin về máy chủ cơ sở dữ liệu của mình trong phpMyAdmin như sau:

 • Tên cơ sở dữ liệu - Nhập tên cơ sở dữ liệu mà bạn vừa tạo cho Joomla. Ở đây mình đã tạo thstdemo.
 • Tiền tố bảng - Nó giúp thêm tiền tố vào trước tên các bảng dữ liệu. Bạn nên để mặc định.
 • Xử lý cơ sở dữ liệu cũ - Nó cho bạn hai lựa chọn Sao lưu hoặc Gỡ bỏ. Nếu bạn đã tạo sẵn một cơ sở dữ liệu rồi thì bạn có thể gỡ bỏ nó hoặc là chọn Sao lưu để tạo ra bản sao lưu cho toàn bộ thông tin website của bạn.

Sau khi điền đầy đủ thông tin, bạn nhấn Tiếp theo.

Bước 3: Ở bước này, là trang cuối cùng của quá trình cài đặt:

Tại đây bạn sẽ nhìn thấy những thông tin về Joomla và thông tin bạn đã nhập.
Chọn "Dữ liệu mẫu mặc định English (GB)", nhấn Cài đặt.

Bước 4: Tại đây bạn sẽ thấy Joomla bắt đầu cài đặt trên máy chủ web của bạn:
Bước 5: Sau vài phút chờ đợi, quá trình cài đặt được thực hiện xong, bạn sẽ nhìn thấy màn hình như sau:
Sau đó bạn nhấn vào "Gỡ bỏ thư mục cài đặt" giúp bạn bảo vệ website của mình, không ai có thể cài đặt lại website của bạn.

LƯU Ý

Nếu trong quá trình cài đặt bạn gặp trục trặc và không cài đặt thành công thì bạn làm theo hướng dẫn như sau:

Vào thư mục chứa Joomla → installation → thư mục sql → thư mục mysql. Mở tập tin joomla.sql và tìm cụm từ: "ENGINE=InnoDB". thay thế cụm từ này bằng cụm từ "ENGINE=MyIsam" và lưu lại tập tin.

Trước MySQL 5.5.5 thì MyISAM là máy lưu trữ mặc định. (mặc định được thay đổi sang InnoDB trong phiên bản MySQL 5.5.5.)

Sau đó quá trình cài đặt của bạn sẽ được bắt đầu.

Giao diện font-end

Giao diện mà khách truy cập nhìn thấy sẽ như sau:

Bảng quản trị

Sau khi cài đặt thành công Joomla, bạn có thể đăng nhập vào bảng điều khiển Joomla Admin Panel như mô tả dưới đây: 

Bước 1: Để vào bảng điều khiển Joomla, bạn mở trình duyệt lên và gõ localhost/<thư mục joomla của bạn>/administrator/. Ví dụ, tôi gõ localhost/tinhocsoctrang/administrator/.
Màn hình sẽ dạng như sau:


Bước 2: Nhập tài khoản và mật khẩu để đăng nhập, nhấn Log in.
Giao diện bảng quản trị như sau:


Hướng dẫn sử dụng bảng quản trị sẽ được chúng tôi hướng dẫn ở các bài viết sau trong chuyên mục Joomla này.
 Chúc các bạn thành công!

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.