Header Ads

SEO - Các công cụ hữu ích

Hình ảnh được cung cấp bởi Diggity Marketing từ Pixabay

Dưới đây là danh sách một vài công cụ hữu ích mà bạn có thể dùng kiểm tra tính thân thiện di động của trang web mình.

Google Web Master Tool

Sử dụng công cụ này để kiểm tra trang web bạn có thân thiện với di động hay không, để hiểu những gì nên sử dụng và những gì nên tránh khi thiết kế trang web phiên bản máy tính cũng như các trang web điện thoại di động.

Mobile Emulator


Nó sẽ hiển thị trang web bạn yêu cầu theo nhiều thiết bị và kích thước màn hình khác nhau.
 

Công cụ kiểm tra thiết kế web responsive

Sử dụng công cụ này để xem trang web của bạn đáp ứng như thế nào như trên một loạt các thiết bị di động với kích cỡ màn hình tiêu chuẩn khác nhau.
 

Screaming Frog

Đây là một công cụ hữu ích cho phép bạn phân tích trang web của bạn và kiểm tra tất cả các chuyển hướng.
 

User Agent Switcher

Đây là một add-on của Firefox mà bạn có thể sử dụng để xem trang web của bạn trông như thế nào khi truy cập từ người dùng khác nhau với thiết bị khác nhau.Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.