Header Ads

Nhận diện dáng đi


Nhận diện dáng đi thuộc phương thức nhận diện hành vi nó liên quan đến dáng đi đặc trưng riêng của mỗi người. Mỗi người đều có dáng đi riêng như tư thế cơ thể, khoảng cách giữa hai chân khi bước đi, lắc lư, ...

Việc nhận diện dáng đi dựa trên việc phân tích hình ảnh, video của một người nào đó. Các mẫu chu trình của dáng đi sẽ được ghi lại vào video. Các mẫu được phân tích ở các vị trí như vị trí các khớp đầu gối, mắt cá chân, ...

Một mô hình toán học tương ứng được tạo ra cho mỗi đối tượng được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu. Tại thời điểm xác minh. mẫu mô hình này được đem ra so sánh với mẫu trực tiếp của đối tượng cần xác minh để xác định danh tính của họ.


Ưu điểm của nhận diện dáng đi

  • Khó giả mạo
  • Nó không cần sự tự nguyện của đối tượng vì nó có thể thu hình ảnh từ khoảng cách nhất định,
  • Nó có thể được sử dụng trong y khoa để xác định những điểm thay đổi rối loạn trong mẫu bước đi của những người bệnh Parkinson (là một rối loạn thoái hoá của hệ thần kinh trung ương làm suy yếu khả năng vận động, lời nói, và các chức năng khác).

Nhược điểm của nhận diện dáng đi

  • Đối với kỹ thuật sinh trắc này, không có mô hình nào được phát triển với độ chính xác hoàn toàn, cho đến tận bây giờ.
  • Nó có thể không đáng tin cậy so với những kỹ thuật sinh trắc khác.

Ứng dụng của nhận diện dáng đi

  • Ứng dụng trong y học
  • Ứng dụng trong hình sự, xác định tội phạm từ những camera an ninh tại hiện trường.

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.