Header Ads

Facebook M - Trợ lý ảo trên tay


Theo nhiều thông tin, Facebook đang thử nghiệm trợ lý ảo tên là Facebook M. Nó là sản phẩm của trí tuệ nhân tạo, dựa trên nền tảng tin nhắn văn bản của mạng xã hội Facebook.


Hiện tại Facebook M đang thử nghiệm tại nước ngoài nên những người dùng Facebook tại Việt Nam sẽ không được trãi nghiệm.  Facebook M thật sự ấn tượng, tại thời điểm này nó có thể được khá nhiều việc của trợ lý thực tế làm.

Ngoài ra Facebook M còn có thể mô tả một bức ảnh nào đó bằng trí tuệ nhân tạo. Facebook đang trở nên thông minh hơn. Facebook đang dạy M giám sát, học máy, nếu một người dùng yêu cầu một công việc nào đó, M phải đáp ứng lại.

Facebook có một đội ngũ kỹ sư xây dựng mạng thần kinh để giúp Facebook M có thể học tập, suy nghĩ như một con người.
Hi vọng người dùng Việt Nam sẽ được trải nghiệm Facebook M vào một ngày không xa.

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.