Header Ads

Đối tượng Tpopup Menu


Trong quá trình sử dụng chương trình, bạn luôn thấy bảng chọn xuất hiện khi bạn click chuột phải vào một đối tượng nào đó. Đó là Popup menu (cửa sổ bật lên).


Mô tả

Popup menu là cửa sổ bật lên, thường được tích hợp trong các chương trình giúp người dùng thao tác tốt hơn.
Trong TPopup chứa các Item gọi là MenuItem, vào trong MenuItem có thể chứa các Sub con nữa. Thể hiện qua sơ đồ:

Khởi tạo đối tượng

Để sử dụng TPopup, bạn kéo thả đối tượng trên Tab Standard, kéo thả vào Form bạn đang thiết kế:

Bạn có thể thay đổi các thuộc tính ở trên thanh tra đối tượng. 
Khi bạn kéo thả thì một đối tượng mới xuất hiện, tên mặc định là: Popup1. Bạn có thể đổi tên tùy ý nhưng phải hợp quy tắc nhé.
Ở đây, tôi đổi tên là popup. Bắt đầu từ đây đến cuối bài viết này, tôi sẽ sử dụng tên popup thay cho Popupmenu1.

Chi tiết về TPopup

1. Thuộc tính


Popup menu có nhiều thuộc tính, nhưng mình xin trình bày những thuộc tính cần thiết như sau:

Midimode

MidiMode là thuộc tính chỉnh căn lề và hướng của các Menu, gồm các lựa chọn như sau:
  • bdLeftToRight: Căn hướng từ bên trái qua phải: 
  • bdRightToLeft: Căn hướng từ bên phải qua trái:
  • bdRightToLeftNoAlign: Từ phải qua trái nhưng không căn lề.
  • bdRightToLeftReadingOnly: Từ phải qua trái, chế độ chỉ đọc


Items:

Là những sub menu con trong Popup menu. Bạn có thể thay đổi thông số này ở trình biên tập Menu Editor.

Name:

Tên để truy xuất trong chương trình:


2. Sự kiện

Event - sự kiện là những ghi nhận khi ta tác động đến đối tượng, từ đó ta sẽ xác định được thao tác đáp trả lại.
Ví dụ như khi có sự thay đổi, khi rê chuột ,... 
Trong sự kiện của TPopup có:
  • Onpopup: Khi bật lên thì thực hiện công việc nào
  • Onclose: Khi đóng lại Popup thì thực hiện công việc gì


Để quy định những thao tác trả lời thì bạn nhấp đúp vào ô trống kế bên, nó sẽ đưa bạn đến chương trình con để cho bạn nhập code.
Ngoài ra, trong MenuItem cũng có những thuộc tính và sự kiện khác nữa.

Tạo Menu

Để tạo ra một menu, thì bạn sử dụng trình biên tập Menu Editor bằng cách nhấp đúp vào đối tượng bạn vừa mới kéo thả.

Bạn nên kết hợp Menu Editor và thanh tra đối tượng.

Mời bạn xem video cho trực quan:


Project kèm theo


Chúc các bạn thành công !

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.