Header Ads

Làm quen với App Inventor


Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn làm quen với giao diện của App Inventor và chức năng của từng thành phần.

Giao diệnGiao diện của thể chia ra thành 4 thành phần chính:
 • 1: Palette: Chứa các đối tượng để thiết kế ứng dụng
 • 2: Properties: Chứa các thuộc tính của đối tượng đang được chọn.
 • 3: Screen Viewer: Nơi cho phép thiết kế screen cho ứng dụng của mình bằng cách kéo thả các đối tượng vào.
 • 4: Nơi bạn quản lý screen (màn hình) và chế độ thiết kế / khối lệnh.


Palette

Tại đây chứa các đối tượng để kéo thả vào screen để thiết kế giao diện hoặc thao tác hoạt động.
Được chia làm 9 nhóm:
 • Giao diện người dùng
 • Bố cục
 • Phương tiện truyền thông
 • Vẽ và chuyển động
 • Cảm biến
 • Giao tiếp - Xã hội
 • Lưu trữ
 • Kết nối
 • LEGO® MINDSTORMS®


Bạn xem chi tiết tại đây.

Thành phần - thuộc tính

Ứng với mỗi thảnh phần, có những thuộc tính nhất định.


Screen viewer

Screen view cho phép bạn kéo thả những đối tượng vào để thiết kế giao diện. Tại đây có những thành phần có thể thấy được (Visible component) và thành phần không thể nhìn thấy được (Non-visible component).


Quản lý

1. Screen (màn hình)


Tại đây, hiện màn hình hiện tại, thêm màn hình mới và xóa màn hình hiện tại.

2. Chế độ làm việc

Chế độ làm việc có hai chế độ:
 • Designer: Dành cho nhà thiết kế
 • Blocks: Dạng khối lệnh
Chế độ Blocks có dạng:


Cảm ơn bạn đã xem bài viết !

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.