Header Ads

Giới thiệu về JavaScript

JavaScript là ngôn ngữ lập trình phổ biến trên thế giới. Bài viết này sẽ giới thiệu cho các bạn biết về JavaScript.

1. JavaScript là gì?

JavaScript là ngôn ngữ lập trình của HTML và lập trình web. Chúng ta có thể hướng dẫn máy tính làm theo ý mình.
Là một ngôn ngữ dễ học.

2. Ví dụ về JavaScipt

Trong  mỗi bài viết, chúng tôi có đưa ra ví dụ kèm theo. Bạn hãy bấm vào Xem kết quả » để xem ví dụ và học viết mã một cách trực quan.

Ví dụ


Ví dụ về JavaScript
Xem kết quả »


3. Tại sao nên học JavaScript

JavaScript là một trong 3 ngôn ngữ lập trình mà một người phát triển web phải học:

  • HTML tạo ra nội dung của một trang web.
  • CSS xác định bố cục và giao diện cho trang web.
  • JavaScript để lập trình xử lý trang web.

Chuyên mục học JavaScript, chúng tôi sẽ hướng dẫn làm thế nào kết hợp trong HTML và CSS.

4. JavaScript làm được điều gì?

JavaScript có thể thay đổi nội dung của HTML

Một trong nhiều cách HTML là getElementById().
Dưới đây là ví dụ cách thức để "tìm" một thành phần HTML (HTML Elements) với id="vidu", và thay đổi nội dung (innerHTML) của thành phần đó thành "Xin chào JavaScript".

Ví dụ

JavaScript có thể thay đổi nội dung HTML.

Xem kết quả »


JavaScript có thể thay đổi thuộc tính HTML

Ví dụ dưới đây cho thấy JavaScript có thể thay đổi thuộc tính của thẻ <img>:

Ví dụ


Nhấn vào hình để thay đổi cảm xúc

Xem kết quả »

JavaScript có thể thay đổi kiểu định dạng HTML (CSS)

Thay đổi định dạng HTML là một biến thể của thay đổi thuộc tính HTML:

Ví dụ

JavaScript có thể thay đổi định dạng của HTML.Xem kết quả »

JavaScript có thể dùng kiểm tra dữ liệu hợp lệ

JavaScript thường được dùng để kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu:

Ví dụ

Nhập một số từ 1 đến 10:


Xem kết quả »

5. Yêu cầu khi học JavaScript

Khi học JavaScript hay bất cứ ngôn ngữ lập trình nào, bạn không cần học nhanh học gấp. Hãy học từ từ nhưng chắc chắn phải hiểu những gì đang học.
Mọi thứ trong chuyên mục này đã sẵn sàng dành cho bạn.
Tự bạn nghiên cứu, học tập, khám phá dựa trên những ví dụ trong bài viết.

Chúc bạn thành công !

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.