Header Ads

Cài đặt Internet Information Services


IIS (Internet Information Services) là một dịch vụ webserver trên Windows. Sử dụng máy tính làm localhost để chạy các ứng dụng web ASP, PHP, ...
Trên Windows 8 về sau, tính năng này mặc định bị ẩn. Tôi sẽ hướng dẫn các bạn bật IIS trên Windows 10, những phiên bản Windows khác cũng tương tự.

Bạn vào Control Panel:


Bạn bấm vào Programs (Chương trình).


Bấm vào Programs and Features (chương trình và tính năng)


Chọn Bật hoặc tắt tính năng của Windows (Programs and Features Click Turn Windows features on or off)


Đánh dấu check vào Internet Information Service. Nhấn OK để tiếp tục.Đợi khi tính năng được kích hoạt xong, bạn sẽ thấy trong ổ C có thư mục interpub.
Mở trình duyệt lên và gõ localhost.


Nếu chương trình, hiện lên như vậy thì đã kích hoạt IIS thành công.

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.