Header Ads

Làm quen với Lazarus


Lazarus là một môi trường tích hợp, công cụ giúp bạn tạo ra những ứng dụng trên các nền tảng khác nhau. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn làm quen với giao diện của Lazarus.

1. Giao diện chính:

Giao diện của Lazarus có dạng:


  • Số 1: Menu chính: Nơi chứa những trình đơn, tab, quản lý các đối tượng.
  • Số 2: Form chính: Nơi thiết kế form chương trình.
  • Số 3: Nơi chỉnh sửa mã nguồn cho chương trình.
  • Số 4: Thanh tra đối tượng: Chứa các thuộc tính, sự kiện của đối tượng.
  • Số 5: Messages: Nơi hiển thị những thông báo khi biên dịch chương trình, bao gồm cả việc dịch thành công hay bị lỗi.

2. Menu chính


Menu chính gồm các thành phần như:

  • Các trình đơn: File, Edit, Search, View, ... để người dùng tương tác với công cụ.
  • Các Tab: Standard, Additional, Common Controls, ... chứa những đối tượng tương ứng để xây dựng chương trình.


3. Form chính:


Là form làm việc, nơi chứa các đối tượng mà bạn kéo thả vào. Bạn có thể chỉnh lại kích thước của nó, tùy chỉnh giao diện, thuộc tính,...

4. Source Editor (Chỉnh sửa Mã nguồn)


Trong cửa sổ này, bạn có thể nhập vào mã nguồn cho chương trình.

5. Thanh tra đối tượng


Chứa các thông tin về đối tượng nằm trên Form chính. Thông tin về thuộc tính (Properties), sự kiện (Events), ...
Thanh tra đối tượng sẽ được nói sâu hơn ở bài viết sau.

5: Message (Thông điệp)


Cho biết chương trình có được biên dịch đúng hay không hoặc mắc những lỗi nào. Cửa sổ này sẽ hiển thị những thông báo đó

Video trực quan
Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.