Header Ads

Cài đặt và làm quen với Blender 3D


Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt sử dụng Blender 3D.

1. Cài đặt


Để tải Blender 3D bạn truy cập vào: http://www.blender.org/download/
Chọn phiên bản phù hợp với Hệ điều hành của bạn:

 • 32 bit dành cho Hệ điều hành 32 bit (x86)
 • 64 bit dành cho Hệ điều hành 64 bit (x64)
 • Nếu bạn không chắc chắn thì nên tải về 32 bit nhé


Ngoài ra:

 • Installer: Là phiên bản cài đặt vào máy.
 • Zip: Là phiên bản giải nén ra dùng luôn, không cần cài đặt.


Nếu không chạy được, có thể máy bạn chưa cài Visual C++ 2008, tải Visual C++ 2008 về và cài đặt:

 • Visual C++ 2008 32bit (x86)
 • Visual C++ 2008 64bit (x64)


2. Giao diện


 • Cửa sổ Info: chứa các thông tin giao diện và các lệnh với file
 • Cửa sổ 3D view: khu vực hiển thị đối tượng 3D
 • Cửa sổ Outliner: quản lý đối tượng theo tên
 • Cửa sổ Properties: Các thuộc tính của chương trình và thuộc tính đối tượng
 • Cửa sổ Timeline: làm việc với animation


3. Thao tác với cửa sổ

Blender sử dụng hệ thống cửa sổ vô cùng linh hoạt để hiển thị các thông tin khác nhau. Dưới đây là một số thao tác với cửa sổ

Thay đổi kích thước: 

Đưa con trỏ vào vùng giao nhau giữa hai cửa sổ, khi con trỏ chuyển thành hình mũi tên, click và kéo chuột trái để thay đổi kích thước cửa sổ

Chia cửa sổ:

Đưa co trỏ vào góc trên bên phải hoặc góc dưới bên trái của cửa sổ (khu vực đánh dấu bằng ba gạch chéo) khi con trỏ chuyển thành hình dấu cộng, click và kéo chuột trái vào phía trong cửa sổ để chia nhỏ cửa sổ

Kết hợp các cửa sổ:

Làm tương tự như cách chia cửa sổ nhưng click và kéo chuột sang cửa sổ bên cạnh cần kết hợp. Lưu ý hai cửa sổ muốn kết hợp phải cùng cột hoặc cùng hàng.

3. Cửa sổ 3D view


 • Cửa sổ 3D view là nơi làm việc với các đối tượng 3D
 • Tool shelf: T, Chứa các công cụ chính
 • Properties: N, Hiển thị các thuộc tính của cửa sổ 3D view và các thuộc tính của đối tượng 3D

4. Điều khiển vùng nhìn

Là thao tác điều khiển hướng nhìn các đối tượng 3D

 • Quay vùng nhìn: Chuột giữa
 • Di chuyển vùng nhìn: Shift + Chuột giữa
 • Phóng to, thu nhỏ vùng nhìn: Ctrl + Chuột giữa

5. Các đối tượng cơ bản

Con trỏ

Con trỏ là đối tượng linh hoạt trong Blender. Con trỏ quy định vị trí khi thêm mới một đối tượng. Ngoài ra con trỏ đóng vai trò như đối tượng trung gian để thực hiện các thao tác khác

 • Di chuyển con trỏ: Phím chuột trái
 • Đưa con trỏ về gốc tọa độ: Shift + C

Thêm đối tượng: Shift + A

Xóa : X, Delete

Sao chép đối tượng: Shift + D


6. Chọn đối tượng trong Object Mode


 • Chọn đối tượng: Chuột phải
 • Bỏ chọn: Shift + Chuột phải
 • Chọn tất cả, hoặc bỏ chọn tất cả: A
 • Chọn theo khung hình chữ nhật: B
 • Chọn theo hình tròn: C
7. Các công cụ biến đổi đối tượng

Di chuyển (Moving Objects):
Quay ( Rotating Objects):
Thay đổi kích thước (Scaling Objects):

Có thể nhấn Shift + click để xuất hiện đồng thời các công cụ

8. Mở file, lưu file


 • Lưu file: Ctrl + S, Ctrl + W
 • Mở file: Ctrl + O
 • Tạo file mới: Ctrl + N
 • Lưu ảnh chụp màn hình: Ctrl + F3
Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.