Header Ads

Giới thiệu về Lazarus


Lazarus là một IDE (Intergrated Development Evironment - Môi trường phát triển tích hợp) được phát triển theo mô hình RAD (rapid application development - phát triển ứng dụng nhanh chóng).
Sử dụng trình biên dịch Free Pascal. Được dùng để phát triển ứng dụng desktop với cùng thiết bị di động, ứng dụng - dịch vụ web, và các thành phần, thư viện (.so,.dll,...).
Ứng dụng viết bởi Lazarus có thể chạy bất cứ nền tảng nào mà Free Pascal biên dịch được, như Windows, Linux, Unix, Mac,..., ngoài ra Lazarus còn miễn phí, với nhiều component có sẵn thích hợp cho phát triển ứng dụng nhiều lĩnh vực Với Lazarus, hầu như không cần cài thêm component thương mại, bạn có thể làm mọi việc.

Lazarus hổ trợ lập trình Pascal theo hướng đối tượng, tạo các giao diện tương tác đồ họa GUI (Graphic User Interface). Hổ trợ kết nối các cơ sở dữ liệu.

Lazarus là môi trường tuyệt vời để phát triển những phần mềm và là công cụ nên có trên máy những người yêu Pascal.

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.