Header Ads

Leantime - Hệ thống quản lý dự án mã nguồn mở miễn phí


Leantime là phần mềm giúp quản lý dự án nhanh chóng và hiệu quả. Nó có thể giúp bạn quản lý quá trình triển khai dự án từ giai đoạn lên ý tưởng, phát triển và hoàn thiện sản phẩm. 
Leantime được phát triển bằng ngôn ngữ PHP, Javascript và sử dụng hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL. Leantime có nhiều tính năng làm cho nó trở thành một lựa chọn tuyệt vời để xây dựng một hệ thống quản lý dự án.

Đặc biệt, Leantime là một giải pháp hoàn toàn miễn phí và mã nguồn mở. Điều đó có nghĩa là bạn có thể tải Leantime, cài đặt và sử dụng mà không tốn chi phí về bản quyền. Tuy nhiên, Leantime cũng có cung cấp bản tính phí, bạn có thể cân nhắc theo nhu cầu và quy mô của team bạn nhé.

Các chức năng nổi bật:

 • Hỗ trợ lên ý tưởng 
 • Hỗ trợ lên kế hoạch, chiến lược thực hiện dự án
 • Quản lý các giai đoạn, các cột mốc dự án
 • Quản lý các tác vụ, các bug theo từng giai đoạn dự án
 • Hỗ trợ chuyển đổi giao diện tối (Dark mode)
 • Quản lý lịch làm việc của các thành viên nhóm

Yêu cầu hệ thống

 • PHP 8.0 trở lên
 • Apache với quyền mod_rewrite, Nginx, IIS 
 • MySQL 5.7+
 • PHP Extensions
 • MySQL, mbstring
 • Tùy chọn: Curl (for Integrations), gd, imagick, xml (chức năng sinh ra mã 2FA QR code), ldap

Cài đặt Leantime

 • Tải về phiên bản mới nhất của Leantime
 • Tạo một database rỗng trong MySQL
 • Tải lên toàn bộ mã nguồn của Leantime lên máy chủ của bạn
 • Trỏ tên miền đến máy chủ của bạn (DNS record)
 • Đổi tên config/configuration.sample.php thành config/configuration.php
 • Điền các thông tin kết nối đến database như username, password, host, dbname trong tập tin config/configuration.php
 • Truy cập địa chỉ <tên miền của bạn>/install
 • Cài đặt theo từng bước hướng dẫn của Leantime, sau đó thiết lập tài khoản quản trị
Xem thêm tại: https://docs.leantime.io/#/installation/quick-installation

Nếu bạn vẫn chưa có hosting và cần tìm đơn vị cung cấp web hosting uy tín, bạn có thể tham khảo các đơn vị sau:

Một số ảnh chụp giao diện:
Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.