Header Ads

Gỡ bỏ apache2 trên Ubuntu (Linux)Apache là một phần mềm mã nguồn mở miễn phí được cài đặt trên các máy chủ web server (phần cứng) để xử lý các yêu cầu gửi tới máy chủ dưới giao thức HTTP.


Nhưng vì lý do nào đó, bạn muốn gỡ bỏ nó khỏi Hệ điều hành Ubuntu / Linux thì hi vọng bài viết này hữu ích cho bạn. Vì mình đã gỡ Apache2 để cài Nginx.

Bước 1, Điều đầu tiên bạn cần làm là dừng dịch vụ Apache.
sudo service apache2 stop

Bước 2, Gỡ bỏ apache2 ra khỏi hệ điều hành:
sudo apt-get remove apache2*

Bước 3, Xác định thư mục của apache trên máy để xem những tập tin cấu hình vẫn chưa được gỡ bỏ:
whereis apache2 

Ở bài ví dụ này thì đường dẫn trả về là: /etc/apache2

Bước 4, Gỡ bỏ những thành phần còn lại của apache2:
sudo rm -rf /etc/apache2   

Các bạn có thắc mắc gì có thể để lại bình luận dưới bài viết này.

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.