Header Ads

Cơ bản về Lập trình máy tính


Như ta đã biết các ngôn ngữ tự nhiên của con người nói chung, trong đó có Tiếng Việt nói riêng thì có những ngữ pháp được xác định trước, chỉ cần tuân theo những quy tắc này thì bạn có thể viết các câu Tiếng Việt chính xác.

Tương tự, hầu hết những ngôn ngữ tự nhiên khác (Tiếng Anh, Tiếng Pháp, ...) đều được tạo nên từ những thành phần như động từ, danh từ, tính từ, trạng từ và liên từ, ...

Tương tự với Ngôn ngữ giao tiếp tự nhiên của con người thì Ngôn ngữ lập trình cho máy tính cũng được cấu thành từ những thành phần đặc trưng. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cơ bản về các thành phần này mà hầu như ngôn ngữ lập trình nào cũng có như:
 • Môi trường lập trình
 • Cú pháp cơ bản
 • Các kiểu dữ liệu
 • Biến
 • Từ khóa
 • Phép toán
 • Cấu trúc rẻ nhánh
 • Vòng lặp
 • Số
 • Ký tự
 • Mảng
 • Xâu chuỗi
 • Hàm, phương thức, thủ tục
 • Nhập xuất tập tin

Chúng ta sẽ tìm hiểu sâu hơn những thành phần này ở các bài viết sau với những ví dụ bằng những ngôn ngữ lập trình khác nhau. Trước tiên hết, bạn cần hiểu ý nghĩa của những thành phần này, cũng như cách mà nó được sử dụng trong các ngôn ngữ lập trình.

Chuyên mục này được ví dụ bằng 3 ngôn ngữ lập trình phổ biến là
 • Ngôn ngữ C
 • Ngôn ngữ Java
 • Ngôn ngữ Python

Ví dụ chính sẽ được giải thích bằng ngôn ngữ C và sau đó sẽ đưa ra các khái niệm tương tự trong Java và Python. Vì vậy, sau khi hoàn thành chuyên mục này bạn sẽ thấy khá quen thuộc với những ngôn ngữ lập trình phổ biến.

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.