Header Ads

Chuyên mục Phát triển Website

Một website được định nghĩa là tập hợp một vài trang web có liên quan với nhau. Chúng có thể được truy cập từ trang chủ, duyệt bằng cách sử dụng trình duyệt web như Mozilla, Google Chrome, Vivaldi, Opera, ....
Trong chuyên mục này, chúng ta cùng nhâm nhi cà phê và bàn về việc phát triển một website hoàn thiện. Chuyên mục này giúp các bạn dân mới tìm hiểu tất cả về website cũng như quá trình thiết kế và duy trì web.

ĐỐI TƯỢNG HƯỚNG ĐẾN

Chuyên mục này được soạn thảo cho các bạn thích tìm hiểu về quá trình xây dựng một website hoàn chỉnh. Tôi tin rằng chuyên mục này sẽ là nguồn tham khảo hữu ích cho các bạn không phải dân chuyên.

YÊU CẦU

Tôi soạn thảo chuyên mục này với quan niệm dành cho những bạn mới bắt đầu. Vì vậy chuyên mục này không đòi hỏi gì thêm từ các bạn. Nhưng nắm được cơ bản về HTML, tên miền, ... sẽ là một lợi thế.

Bạn đã sẵn sàng chưa?

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.