Header Ads

Chuyên mục Hệ thống nhúng

Chúng ta có thể định nghĩa một hệ thống nhúng là một hệ thống điều khiển theo thời gian thực dựa trên vi điều khiển, phần mềm điều khiển,  được thiết kế để thực hiện một công việc nhất định.


Nó cũng có thể được xem như một hệ thống phần cứng có phần mềm được nhúng vào bên trong nó. Một hệ thống nhúng có thể là một hệ thống độc lập hoặc một phần của hệ thống lớn. 

Trong chuyên mục này, chúng tôi sẽ giải thích tất cả những bước cần thiết để thiết kế một hệ thống nhúng và sử dụng nó.

ĐỐI TƯỢNG HƯỚNG ĐẾN

Chuyên mục được thiết kế để giúp các bạn sinh viên ngành điện tử, công nghệ thông tin tìm hiểu cơ bản đến nâng cao về Hệ thống nhúng và Vi điều khiển 8051.

YÊU CẦU

Trước khi tiếp cận chuyên mục này, bạn nên có những hiểu biết nhất định về điện tử cơ bản như mạch, cổng logic, ...

Bạn đã sẵn sàng chưa?

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.