Header Ads

Cấu trúc cơ bản của một hệ thống nhúng


Hình minh hoạ dưới đây trình bày cấu trúc cơ bản của một hệ thống nhúng:

Cảm biến - Đo các thống ố vật lý và chuyển các số liệu về tín hiệu điện tử mà bộ giám sát hoặc bất kỳ thiết bị điện tử nào cũng có thể đọc được ví dụ như Bộ chuyển A-D (Analog sang Digital). Cảm biến lưu các thông số đo được vào trong bộ nhớ.

Bộ chuyển A-D - Có nhiệm vụ chuyển từ tín hiệu tương tự (analog) được các cảm biến gửi về sáng tính hiệu số (digital).

Bộ xử lý & ASIC - Các bộ xử lý xử lý dữ liệu và lưu trữ kết quả vào trong bộ nhớ.

Bộ chuyển D-A - Bộ chuyển có nhiệm vụ chuyển từ dữ liệu số (digital) được xử lý bởi các bộ xử lý sang dữ liệu tương tự (analog).

Bộ truyền động - Bộ truyền động so sánh đầu ra được đưa ra bởi Bộ chuyển D-A với đầu ra thực tế (dự kiến) được lưu trữ trong nó và lưu trữ dữ liệu được chấp nhận.Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.